...

Een 77-jarige patiënt werd in het universitaire ziekenhuis van Tokio opgenomen wegens ademhalingsproblemen als gevolg van covid-19. Hij werd behandeld met het antivirale middel favipiravir en dexamethason. Drie weken later was de ademhalingsfunctie weer nagenoeg normaal geworden en werd de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen. Hij bleef echter klagen van slapeloosheid en angst en was er een nieuw symptoom bij gekomen: een 'sterk ongemak in de aars' ongeveer 10 cm boven het perineum en een constante, onbedwingbare behoefte om te bewegen. Het ongemak verminderde bij bewegen, maar verergerde in rust en 's avonds. De artsen gaven clonazepam als angstwerend middel. Een colonoscopie toonde interne hemorroïden zonder ander rectaal letsel. Bij neurologisch onderzoek, incluis evaluatie van de gevoeligheid van het perineum, werden geen afwijkingen gevonden. De patiënt had geen diabetes, nierinsufficiëntie of ijzertekort. De artsen concludeerden dat de patiënt leed aan een rustelozeaarssyndroom, een eigenaardige variante van het rustelozebenensyndroom. Tot nog toe is geen enkel ander soortgelijk geval gepubliceerd. De artsen brengen het verschijnsel in verband met een aantasting van het centraal zenuwstelsel door het SARS-CoV-2. Na tien maanden zijn de klachten van de patiënt gevoelig afgenomen. Hij mag op volledige genezing hopen.