...

Dat zei professor Philippe Vandekerckhove (KU Leuven), gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen vorige vrijdag op een feestzitting naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de organisatie. Hij wees erop dat in de humanitaire sector wereldwijd circa 50 miljard dollar omgaat. "Toch doet men de dingen vaak gewoon op basis van traditie, omdat het altijd zo gebeurde. Zaken in vraag stellen of deftig evalueren is er niet bij. Maar idealisme leidt niet noodzakelijk tot bekwaamheid", aldus professor Vandekerckhove. Rode Kruis-Vlaanderen doet het anders en tracht humanitaire acties zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Op dat vlak is de organisatie een pionier. Daarom ook werd in 2009 het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) opgericht. "Of het nu gaat over onderricht in eerste hulp of rampenparaatheid... CEBaP publiceert artikels in wetenschappelijke tijdschriften en stelt ze gratis ter beschikking van de 192 RK-afdelingen wereldwijd", zei Vandekerckhove. Dokter Laurette Steenssens, gemeenschapsvoorzitter bij RK-Vlaanderen, wees erop dat bij de 13.000 vrijwilligers in meer dan 200 lokale afdelingen heel wat praktijkvragen rijzen. Daarop is er niet altijd een eenduidig antwoord. CEBaP tracht die handelingen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijsmateriaal. Dat materiaal vult men aan met de expertise van deskundigen en met praktijkervaring. Zo kunnen vragen gefundeerd beantwoord worden. "Bijvoorbeeld", aldus dokter Steenssens, "gebruiken de Indiërs onze Vlaamse, onderbouwde eerstehulprichtlijnen. Uiteraard aangepast aan de situatie door Indische experts." Wetenschappelijk onderbouwde argumentatie op zich volstaat niet langer, zei professor Vandekerckhove eerder al in Artsenkrant (AK 2731). Evidence-based handelen en de gemaakte keuzes dient men ook gezondheidseconomisch en ethisch te onderbouwen. Artsen dienen verder te kijken dan het strikt medische kader. Rode Kruis Vlaanderen voegt de daad nu bij het woord. Op het halve eeuwfeest kondigde Vandekerckhove de oprichting aan van een 'Third Pillar Research Centre' (TPRC) dat ook de economische en ethische impact van maatregelen gaat onderzoeken. "Op die manier kunnen we meer bijdragen tot het publieke debat", besloot de topman van RK-Vlaanderen.