...

De laatste patiënt van de maandagavondconsultatie brengt een verhaal dat ik de laatste maanden ook bij een aantal anderen heb gehoord.Het betreft mensen die al een lange tijd terecht werkonbekwaam zijn. De controlearts dringt aan op een re-integratietraject. Vervolgens wordt er gesteld dat de personen niet naar hun oude job terug kunnen, maar dat er ook niet in aangepast werk kan voorzien worden. Er volgt een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, zonder opzegtermijn of -vergoeding. Vooral dat laatste werd niet duidelijk vermeld aan de patiënten wanneer men hen vroeg om dit traject aan te gaan.