...

Het gebruik van PED is in het algemeen hoger bij werknemers die zich zorgen maken over hun job en tegen de limiet aanwerken. PED komen meer voor in werkomgevingen waar er een hoge werkdruk wordt ervaren, zeer veel concurrentie is of pesterijen zijn. Risicoberoepen zijn o.a. beurshandelaren, artsen, wetenschappers en advocaten. Enerzijds om te kunnen omgaan met hoge werkeisen; anderzijds om de productiviteit te verhogen of om een jetlag te overwinnen. Het toenemend gebruik van PED lijkt dus gekoppeld aan de toegenomen ervaren werkdruk in veeleisende werkomgevingen die digitaler en flexibeler (en dus meer onzeker) worden, met lange werkuren, ploegen- en nachtarbeid, enz.