...

Gaan met deze alternatieven de woonzorgcentra op de schop? Nee, op voorwaarde dat ze zich aanpassen aan de noden en de wensen van de bewoners. De nodige innovatie, flexibiliteit en regelluwte is daarbij van cruciaal belang. De taak van de overheid is om de financieringsregels en de contouren uit te werken. Ze moet echter niet de plaats innemen van organisaties en professionals. Er zijn nu al woonzorgcentra die diensten aanbieden aan zelfstandig thuiswonende ouderen om hen zo lang mogelijk veilig, gezond en gelukkig thuis te laten wonen. Ze werken daarbij samen met de gezinszorg, thuisverpleging en andere zorgverstrekkers en maken samen met de oudere en de mantelzorgers een plan op maat. De toekomst van de ouderenzorg is er dus een van vele opvangvormen.