...

Grote Belgische ondernemingen lijken minder getroffen door de ontslaggolf die onlangs de Franse en Amerikaanse arbeidsmarkt heeft ontwricht. Met uitzondering van de ziekenhuizen. De gezondheidscrisis, de moeilijke arbeidsomstandigheden, het gebrek aan erkenning en waardering, de administratieve rompslomp, enz. hebben de laatste jaren veel artsen en zorgverleners ertoe gebracht de ziekenhuissector te verlaten of hun werktijd te verminderen. Gezien deze situatie moeten alle zorginstellingen grote inspanningen leveren om gekwalificeerd personeel aan te werven, in België en soms in het buitenland. Sommige ziekenhuizen kiezen ook voor betere arbeidsomstandigheden door opleiding, flexibiliteit en financiële prikkels aan te bieden om hun personeel te behouden voordat zij besluiten te vertrekken. Daarna is het vaak te laat.