...

Daarmee waren ze een van de vijf genomineerden voor de prijs dit jaar. De 'Prijs van de Jonge Huisarts' is een initiatief van Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen. De drie 'Jonge Huisartsen 2023' wisten 40% van de lezersstemmen binnen te halen en konden zodoende, in combinatie met het hoogste aantal punten uitgedeeld door de vakjury, tot overtuigende winnaars uitgeroepen worden. Promotor van hun studie was prof. Stefan Heytens (UGent). In hun masterproef ging het drietal na of de huidige behandelrichtlijnen voor ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen nog correct zijn. Daarbij bepaalden ze de uropathogenen en hun resistentieprofiel in de eerste lijn. Ze bekeken ook of er een verschil is tussen distributie en resistentie van uropathogenen bij pre- en postmenopauzale vrouwen. Het 'nieuwe' antibioticum pivmecillinam werd geïncludeerd om de mogelijke rol binnen de huidige behandelrichtlijnen aan te geven. Als laatste pijler keken ze na of het voorschrijfgedrag van de Vlaamse huisartsen conform de richtlijnen is. Dr. De Corte, dr. Holvoet en dr. Vandevelde werkten samen met 137 huisartsen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen om urinestalen te verzamelen. "Ons onderzoek bevestigt dat de richtlijnen nog altijd up-to-date zijn. De resistentiecijfers blijven goed. Indien in de toekomst toch meer antibioticaresistentie zou voorkomen, hebben we met pivmecillinam een alternatief voorhanden." Na hun gemeenschappelijke masterproef gingen de wegen van de drie artsen uiteen. Dr. Jasper Holvoet werkt nu in een duopraktijk in het huisartsarme Sint-Lievens-Esse. Dr. Lien De Corte koos voor het Wijkgezondheidscentrum De Kaai in de Bloemekenswijk in Gent en Dr. Laura Vandevelde is te vinden in Vinderhoute, ten noordwesten van Gent, in het Doktershuis, een groepspraktijk met vijf vaste artsen en twee haio's.