...

Het idee komt niet zomaar uit de lucht vallen: eerder onderzoek is voorhanden met een preparaat dat naast olijfextract ook rode gistrijst bevat. "Het preparaat induceerde in dat onderzoek een afname van de LDL-cholesterol en de bloeddruk", zegt Stef Lauwers (Onderzoeksgroep NatuRA, onder leiding van prof. Nina Hermans, UAntwerpen)."Monacoline K, een bestanddeel van rode gistrijst, is een natuurlijk statine. Dat verklaart het effect op de LDL-cholesterol, maar niet meteen op de bloeddruk. Nu is van specifieke olijfpreparaten bekend dat ze het risico op hart- en vaataandoeningen kunnen verminderen, wanneer ze een hoog gehalte aan polyfenolen bevatten. Daarom vermoeden we dat het effect op de bloeddruk misschien aan het olijfextract toe te schrijven valt. Vandaar dat we momenteel een vergelijkende studie uitvoeren met een samengesteld preparaat enerzijds en zuiver olijfextract anderzijds, plus een placebogroep. We willen onderzoeken welk effect het olijfextract op zich precies heeft op de LDL-cholesterol en de bloeddruk, in vergelijking met het gecombineerde preparaat én met placebo." "We hebben goede redenen om onderzoek te doen naar natuurlijke producten die het cardiovasculaire risico kunnen bestrijden", vult zijn collega Annelies Verlaet aan. "Mensen zijn bijvoorbeeld weleens terughoudend tegenover het gebruik van statines. Met de voedingssupplementen die we in onze studie evalueren, verwachten we gunstige resultaten inzake tolerantie en veiligheid. Die middelen beogen niet extreme vormen van hypercholesterolemie te behandelen. Maar als ze in onze studie goede resultaten sorteren, kunnen ze een alternatief bieden bij personen die geen statines verdragen of ze van meet af aan weigeren. We kunnen de voedingssupplementen eventueel zelfs ondersteunend inzetten in het kader leefstijlaanpassingen bij mensen met een te hoog lichaamsgewicht, nog vóór de LDL-cholesterol of de bloeddruk te hoog wordt." "Olijfextract is een aantrekkelijk product in de context van cardiovasculaire preventie, omdat het een antioxiderend effect heeft", zegt Verlaet verder. "Het zou dus mogelijk de oxidatie van LDL-cholesterol kunnen beperken, en op die manier het schadelijke effect van LDL-cholesterol op de vaatwand tegengaan." Maar in eerste instantie gaan de onderzoekers nu meten of de verschillende producten een significante afname van de LDL-cholesterol en de bloeddruk ten opzichte van placebo tot stand brengen, en of er significante verschillen zijn tussen de beide preparaten. De studie duurt acht weken.Deelnemers krijgen bij het begin en het einde een meting van hun gewicht, buikomtrek en bloeddruk. Om een zo volledig mogelijk metabool profiel van de patiënten op te stellen, wordt de waarde van een hele reeks parameters in het bloed gemeten: naast de LDL-cholesterol, zijn dat voornamelijk de HDL-cholesterol, Lp(a), triglyceriden en de nuchtere glucosewaarde. Ook de ontstekingsparameters worden opgenomen. Een tussentijdse evaluatie, na vier weken, maakt het mogelijk na te gaan hoe snel het effect van de toegediende middelen op de bloeddruk optreedt. De studie is begin september van start gegaan, maar loopt nog enkele maanden. De onderzoekers beogen een totale populatie van 75 deelnemers (25 per testgroep), met een identieke sekseratio in iedere groep, alsook een identieke ratio tussen pre- en postmenopauzale vrouwen. "Een moeilijkheid om deelnemers te werven is dat we personen zoeken met een verhoogde LDL-cholesterol (? 160 mg/dL), die daarvoor echter (nog) geen geneesmiddelen nemen", duidt Annelies Verlaet. "We includeren wél personen die een bloeddrukverlagende medicatie gebruiken, zolang hun bloeddruk toch nog verhoogd blijft (? 130/85 mg Hg), zodat we een eventuele afname van de bloeddruk onder invloed van het toegediende voedingssupplement kunnen meten."Stef Lauwers: "Verder moeten deelnemers voldoen aan minstens één van de volgende vier criteria: een buikomtrek > 102 cm bij mannen of > 88 cm bij vrouwen, triglyceriden ? 150mg/dL, HDL-cholesterol < 40mg/dL bij mannen of < 50mg/dL bij vrouwen en een nuchtere glucose ? 110 mg/dl. Met andere woorden, we zijn op zoek naar personen met een metabool syndroom."