...

In deze editie van Artsenkrant starten we met de nieuwe reeks 'Kwetsbaarheid & Veerkracht'. Daarin vertellen artsen over een moeilijke ervaring of periode in hun carrière dan wel bredere leven. Ze vertellen over het verdriet, de angst, de boosheid, de onzekerheid,... die daarmee gepaard ging. Maar ook over de levenslessen die ze trokken, wat hen veerkracht gaf en hoe ze die veerkracht vergroot hebben.De afgelopen coronaperiode kwam er heel wat op u af. Er ging meer aandacht naar het welzijn en de mentale weerbaarheid van artsen en bij uitbreiding zorgverleners. We zien dat als een positieve tendens naar (iets) meer openheid voor dit thema, waar we met Artsenkrant aan willen bijdragen. Misschien herkent u zich in de verhalen van uw collega's, of in bepaalde elementen ervan. Geraakt u geïnspireerd. Misschien hebt u er deugd van uw verhaal te doen aan een publiek van gelijkgestemden. Zoekt u verbinding. Deze reeks wil een steun betekenen in de brede zin van het woord. In deze eerste extra lange aflevering neemt dr. Emmy Van de Steen het woord. De intensiviste is al bijna een jaar geveld door een burn-out.