...

Sowieso is het een huzarenstukje om het leven, werk en de figuur van Napoleon Bonaparte te bundelen in een film van 157 minuten, meent dr. Bosteels. "Over Napoleon zijn intussen al honderdduizenden boeken verschenen. Dat alleen geeft al een idee van de complexiteit van 's mans leven en daden! Ridley Scotts filmepos focust daarentegen nogal sterk op de passionele relatie van Napoleon met zijn eerste vrouw Joséphine, gelardeerd met dito seksscènes, en ook op een aantal veldslagen die danig spectaculair in beeld worden gebracht." Dokter Bosteels wijst alvast op de dualiteit aan reacties die de film heeft losgemaakt, niet enkel bij hemzelf: "In de Angelsaksische wereld zijn de kritieken heel lovend. Napoleon, die als Corsicaan van eenvoudige komaf de hoogste macht verovert, dat is het prototype van 'the American dream', Hollywood op zijn best met andere woorden. Dat hoofdrolspeler Joaquin Phoenix Napoleon bovendien neerzet als iemand die wat vreemd praat, is misschien zo bedoeld? Namelijk om de figuur van Napoleon als een wat mysterieus iemand te portretteren? En dat een figuur van Wellington vrij geloofwaardig overkomt terwijl Napoleon als een potentaat oogt, sluit dan weer aan bij de Britse kijk op deze historische figuur." Bij onze zuiderburen daarentegen overheerst l'horreur. De Napoleonkenner verwijst bijvoorbeeld naar een recent artikel in The New York Times waarin wordt blootgelegd hoezeer de figuur van Napoleon 200 jaar na datum nog steeds beroert. Jan Bosteels: "Historici en Napoleonkenners wijzen erop dat de film vol historische onjuistheden zit. Gemiddeld om de vier minuten duikt wel ergens een fout op, nergens wordt melding gemaakt van Napoleons positieve verwezenlijkingen (zoals de Code civil, het Concordaat met de paus of de oprichting van de Banque de France), dus is het misschien niet onbegrijpelijk dat de Fransen er niet mee kunnen lachen dat de figuur, die zonder meer als een stukje nationaal patrimonium geldt, wordt onderuitgehaald. Ja, erkent dr. Bosteels, de relatie tussen Napoleon en 'le peuple Français que j'ai tant aimé' blijft hopeloos ingewikkeld en complex. Maar de reactie van Ridley Scott op alle kritieken 'Get a life' helpt allicht ook niet om de gemoederen te bedaren." Toch denkt of hoopt dr. Bosteels dat zo'n spektakelfilm ook kansen biedt. "Het feit dat de film en de commotie er rond het publiek blijkt aan te spreken biedt inderdaad kansen. Eigenlijk luidt mijn advies: lees na het bekijken van de film een goed boek over deze fascinerende persoonlijkheid, bijvoorbeeld van onze eigen Bart Van Loo of Johan Op de Beeck. Want hoe je het ook draait of keert, je kan de figuur van Napoleon en de naweeën van wat in Waterloo is gebeurd niet wegdenken uit de Europese geschiedenis." "Ja, film is entertainment en een regisseur heeft artistieke vrijheid. Als de film er dus toe kan bijdragen om (meer) mensen aan te zetten om zich te interesseren voor dat facet van onze geschiedenis, dan verdient deze eigentijdse en eigenzinnige interpretatie van Ridley Scott misschien wel een kans. Ik vergelijk het met het boek 'De Bourgondiërs': dat heeft er ook wel voor gezorgd dat Vlamingen vandaag rondlopen in Dijon en omstreken en dat er vernieuwde interesse is ontstaan voor dat stukje geschiedenis." De Napoleonkenner in Jan Bosteels - "het is een uit de hand gelopen hobby" - blijft desalniettemin in dubio. "Ik blijf na het bekijken van de film met een dubbel gevoel zitten: de aandacht die de film genereert, biedt perspectief en kansen. Maar om het met de woorden van andere aanwezigen op de première te zeggen: 'Ridley Scott kan wel bogen op een indrukwekkende carrière als filmmaker, maar dit lijkt zijn Waterloo. Hoog tijd dat hij op 86 jaar met pensioen gaat.' Eigenlijk kijkt hij uit naar wat een collega van de Britse filmmaker over Napoleon te vertellen heeft. "We weten dat Stanley Kubrick met het idee speelde om een reeks te maken over Napoleon. Dat project is echter blijven liggen en dus nooit gerealiseerd. Naar verluidt heeft Steven Spielberg die plannen opnieuw uit de lade gehaald en zou hij in stilte werken aan zo'n Napoleonreeks. Als die geruchten kloppen, en wetende dat en hoezeer Spielberg bij het maken van 'Saving private Ryan' getracht heeft om ook alle details zo accuraat en historisch correct in beeld te brengen, dan kijk ik nu al uit naar zo'n sequel." In afwachting daarvan "zal ik deze film nog enkele malen gaan herbekijken."