...

Multiple Sclerose leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Het ziekteverloop is erg grillig en kan sterk variëren van persoon tot persoon. Dat maakt de behandeling er uiteraard niet eenvoudiger op. Momenteel is MS trouwens nog niet te genezen. Enkel kan getracht worden de schade te beperken.Een belangrijk pijnpunt is dat de ziekte vaak niet herkend wordt. Verstoring van het evenwicht en coördinatie, zware vermoeidheid, pijnaanvallen, cognitieve problemen enz. zijn onzichtbaar en vallen dus vaak moeilijk uit te leggen. Daardoor is er ook geen erkenning voor de dagelijkse moeilijkheden van MS-patiënten. Dat gebrek aan erkenning vormt al jaren een pijnpunt.De MS-liga Vlaanderen richt zich op het algemeen welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS. Daarbij spelen psychosociale, financiële en administratieve ondersteuning een grote rol. Naast de zorgen over de diagnose en opstart van de behandeling zijn patiënten natuurlijk ook erg onzeker over hun toekomst.Tijdens de MS-campagne die op 29 augustus start, verkopen vrijwilligers koekjes en chocolade en geven informatie over de aandoening. De opbrengst gaat naar de dienstverlening van de MS-Liga en de ondersteuning van gericht toegepast onderzoek. De liga is voor meer dan 80% afhankelijk van giften en legaten. De opbrengst van de jaarlijkse actie geeft de organisatie financiële zuurstof om de leden gericht te blijven ondersteunen en nieuwe projecten te ontwikkelen.