...

Om eindelijk erkenning te krijgen voor de multidisciplinaire raadpleging (MDR) voor MS zet MS-Liga Vlaanderen haar sensibiliseringscampagne 2021 helemaal in het teken ervan. MDR toonde ook voor andere pathologieën trouwens haar meerwaarde aan. De MDR voor MS brengt diverse disciplines - neuroloog, revalidatiearts, kinesitherapeut, psycholoog, MS-nurse - samen in één raadpleging. Die diverse invalshoeken zorgen voor een veel bredere kijk op de zaak. Ook een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen neemt deel aan de raadpleging. "De maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt, zorgt voor transmurale verbinding met de eerste lijn en voor terugkoppeling met het team", stelt de liga. "Voor MS-personen is dat cruciaal." Een tussenkomst van de overheid is echter niet voorzien. Daardoor weegt de MDR financieel zwaar door op de werkingskosten van alle actoren. Zo financiert het ziekenhuis de MS-verpleegkundige en een psycholoog bijvoorbeeld zelf. Het gebrek aan financiering hypothekeert de toekomst van de MDR. Niet in het minst betekent het ook een zware last voor MS-Liga Vlaanderen. Zij hangen immers voor meer dan 80% af van pure fondsenwerving. Professor neurologie Bart Van Wijmeersch (UHasselt) laat er geen twijfel over bestaan: MDR is voor MS-patiënten de aangewezen aanpak. "Daarover bestaat internationale consensus. Maar terwijl multidisciplinaire centra voor andere chronische aandoeningen zoals kanker of ALS kunnen rekenen op Riziv-financiering is er voor MS geen geld. Dat is al jaar en dag een belangrijk probleem." Nochtans kan de overheid niet beweren dat ze niet op de hoogte is. Tijdens twee hearings in de federale commissie volksgezondheid en via lobbywerk werd er meermaals op gewezen. Voorlopig tevergeefs. "We toonden zelfs aan dat 1.000 euro per patiënt volstaat voor één MDR per jaar", aldus de MS-Liga Vlaanderen. "Dat is de kost van één maand medicatie. En de return on investment is groot. Het betekent een hogere levenskwaliteit voor de patiënt en meer efficiëntie door de integratie van zorg en welzijn in de praktijk."