...

"Dat je automatisch voorstellen krijgt van mogelijke welzijnspartners, is zeker een troef", zegt prof. Hilde Bastiaens, lid van de adviesraad van Zipster en als huisarts zelf gebruiker van het platform. "Je verliest geen tijd, en de lijst van lokale actoren is up-to-date. Een meerwaarde is ook dat je als huisarts de begeleiding in Zipster kan opvolgen. Je krijgt feedback of de organisatie of welzijnspartner in kwestie je doorverwijzing al dan niet heeft opgepikt. In andere gevallen gebeurt het dat je daar als doorverwijzer over in het ongewisse blijft." Volgend jaar wordt Zipster uitgebreid naar 25 eerstelijnszones, vandaag wordt het platform al gebruikt in 13 ELZ's verspreid over heel Vlaanderen.