...

Zo werd in het verleden aangetoond dat grotere mensen een hoger risico hebben op de ziekte van Alzheimer of hartlijden, terwijl kleinere personen meer kans hebben op diabetes type 2. Met het zuivere meten van de lichaamslengte kan men echter niet uitsluiten dat omgevingsfactoren de echte drijver zijn achter die correlatie. Onderzoekers hebben verbanden gezocht aan de hand van genetische determinanten voor de lichaamslengte. Ze vonden een correlatie met meer dan honderd klinische parameters, waaronder ernstige ziekten. Correlaties die tot nog toe onbekend bleven, betreffen perifere neuropathie en ulcera van de onderste ledematen. In sommige gevallen is het verband te wijten aan fysiologische processen die tegelijk bepalend zijn voor de lichaamslengte en het optreden van bepaalde klinische kenmerken. In andere gevallen heeft de verklaring een meer mechanistisch karakter. Rond de vaststelling dat grotere mensen vatbaarder zijn voor perifere neuropathie, bijvoorbeeld, uiten de auteurs voorzichtig de veronderstelling dat de perifere zenuwen door hun aanzienlijke lengte gevoeliger zijn voor mechanische schade. Onderzoek naar dergelijke correlaties kan het mogelijk maken bij mensen een verhoogd risico op ziekten op te sporen aan de hand van hun lichaamslengte, en tijdig een behandeling of profylaxe in te stellen.