...

In totaal registreerden 212 NHS-ziekenhuizen tussen 2017 en 2022 zo'n 35.000 'seksuele veiligheidsincidenten', van beledigende opmerkingen tot verkrachting. Uit de gegevens blijkt dat meer dan 20.000 incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik (bijna 60% van het totaal aantal geregistreerde incidenten) gepleegd werden door patiënten tegen ziekenhuispersoneel. De beschuldigingen omvatten verkrachting, aanranding, intimidatie, stalking en seksueel getinte opmerkingen. In bijna 7.500 gevallen gaat het om seksueel overschrijdend gedrag van patiënten tegenover andere patiënten. In meer dan 3.000 gevallen betreft het gedrag van zorgpersoneel tegenover patiënten. In een opiniestuk in de BMJ klagen geneeskundefaculteiten en vakbonden aan dat minder dan één op de tien 'NHS-trusts' een beleid heeft om met seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Ondanks dat ziekenhuispersoneel het vaakst getroffen wordt, zijn ziekenhuizen niet verplicht om misbruik van personeel te melden bij de centrale database van patiëntveiligheidsincidenten (de zogenaamde National Reporting and Learning System). Heel wat syndicaten en beroepsverenigingen, waaronder de British Medical Association, roepen de regering op om "dringend een plan van aanpak op te stellen om collega's te beschermen", zo staat er in The BMJ. Ze eisen een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende feiten.