...

De feiten dateren van 2013. Simon Bramhall werkte als chirurg en lesgever bij de universitaire ziekenhuizen van Birmingham, onder andere aan het Queen Elizabeth Hospital. Daar brandmerkte hij in een tijdspanne van een paar maanden de lever van twee receptoren met zijn initialen. Hij bediende zich daarvoor van een argon-plasma-coagulator. De zaak kwam aan het licht toen een van de patiënten, van wie Bramhall met zijn interventie het leven had gered, een week later leverfalen ontwikkelde, onder invloed van factoren die niets met het ludieke opschrift van dr. Bramhall te maken hadden. Dat neemt niet weg dat de patiënt opnieuw geopereerd werd door een andere chirurg, die de initialen op de getransplanteerde lever ontdekte. Simon Bramhall nam in 2014 ontslag uit de universitaire ziekenhuizen van Birmingham, toen 53 jaar oud. In 2018 werd hij door het gerecht veroordeeld tot een boete van 10.000 pond en een onbezoldigde werkstraf van 12 maanden. Een van de twee betrokken patiënten bleef psychologische problemen hebben bij de gedachte aan wat de chirurg aangericht had. Hijzelf verklaarde dat zijn misdaad te maken had met een poging om zijn stress onder controle te houden. De General Medical Council ontzegde hem half januari van dit jaar levenslang toegang tot de medische praktijk.