...

De auteurs hebben retrospectief de gegevens doorgenomen van 143,7 miljoen Europeanen van 20-49 jaar in twintig landen van de Europese Unie. De incidentie van colorectale kanker blijkt onrustwekkend te zijn toegenomen bij jonge mensen: van 0,8 gevallen per 100.000 in 1990 naar 2,3 per 100.000 in 2016 in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar, dus een stijging van de incidentie van colorectale kanker met 3,5% per jaar. De situatie is al niet beter in de leeftijdsgroep van 30-39 jaar: de jaarlijkse incidentie is tussen 2005 en 2016 gestegen met 4,9%. In de leeftijdsgroep van 40-49 jaar is de incidentie vrij stabiel gebleven en is ze duidelijk lager: stijging van de incidentie tussen 2004 en 2016 met ongeveer 1,6%.Over de sterfte aan colorectale kanker is er echter wel goed nieuws. Tussen 1990 en 2016 is de sterfte aan colorectale kanker met 1,1% per jaar gedaald in de leeftijdsgroep van 30-39 jaar en tussen 1990 en 2009 is de sterfte aan colorectale kanker met 2,4% per jaar gedaald in de leeftijdsgroep van 40-49 jaar. Volgens de vorsers is de daling van de sterfte te danken aan de uitgebreide bewustmakingscampagnes, de vereenvoudigde en technisch efficiëntere screening en een verbetering van de chirurgische en de medicamenteuze behandeling. Gezien de sterke stijging van de incidentie van colorectale kanker in de jongste groepen is het dus wenselijk het screeningsbeleid te herzien om de stijgende tendens om te buigen.