...

Het IFPC biedt professionele (al dan niet zelfstandige) schoonheidsspecialisten, make-up artiesten, kappers en eerstelijnszorgmedewerkers opleidingen aan om beter om te gaan met personen met een zorgprofiel, meer bepaald kankerpatiënten."Uit onderzoek blijkt dat patiënten drempelvrees ervaren om in hun eigen buurt naar een schoonheidsspecialiste of kapper te gaan. Die laatsten zijn vaak ook bang dat ze de problematiek niet of onvoldoende kennen, fout advies te geven of om de verkeerde producten te gebruiken", legt gedelegeerd bestuurder Katleen Vanderbeken uit. Daarom wil het IFPC hun kennis over kanker opkrikken. "Daaronder verstaan we de diverse aspecten van de ziekte: wat is kanker, ziektebeleving, nevenwerkingen en effecten op huid en haar. Naast ook palliatieve zorg, zelfzorg, communicatie, productkennis, aangepaste technische vaardigheden,..."De opleiding omvat 20 lesdagen theorie/praktijk, 120u ervaringsperiode (met stage in een ziekenhuis), een eindwerk, toetsen en examens. De lessen worden gegeven door de artsen/verpleegkundigen van het oncologisch team in de verschillende ziekenhuizen. De stageperiodes lopen op de afdelingen oncologie van diverse Vlaamse ziekenhuizen.Voor de afgestudeerden zijn er op regelmatige tijdstippen bijscholingen voorzien.