...

De oproep van zorgverstrekkers om samen te werken klinkt luider dan voorheen, maar het wordt tijd om het terrein van de proeftuinen te verlaten en de ervaringen te vertalen naar een duurzaam en haalbaar plan voor geïntegreerde zorg op lange termijn. Dit zowel op federaal en regionaal vlak, maar ook op niveau van de zorgregio's, eerstelijnszones en buurtwerkingen. Mensen hebben nood aan de garantie op levenskwaliteit en ondersteuning, binnen het kader van een zorgzame buurt. Een uitdaging waar apothekers zich mee voor inzetten.