...

Ik ben sinds jaren huisarts in Eeklo en ben zeer actief in onze plaatselijke huisartsengroepering als voorzitter, alsook in de bijscholing en accreditering. In de nieuwe conventie zitten volgens mij een paar 'te bekritiseren' punten die toch voor ernstige discussie vatbaar zijn. Zo zijn de aanpassingen, of eerder het terugschroeven van het teleconsult, een doorn in het oog van vele artsen en een miskenning van al het werk dat we de laatste twee jaar gedurende de coronacrisis hebben verricht. De verloning wordt straks zo goed als gehalveerd en nota bene ook nog gebonden aan remgeld - hoe moet dat in godsnaam in zijn werk gaan? Liefst of vermoedelijk wordt het teleconsult op termijn vervangen door een videoconsult waarbij wij ons de vraag stellen hoe dit in zijn werk moet gaan bij patienten die niet geïnformatiseerd zijn. Lees gerust dat het teleconsult niet meer deftig wordt verloond en/of vervangen wordt door een in de praktijk (wat als we op huisbezoek zijn...?) moeilijk te organiseren videoconsult. Kortom, het zal op termijn verdwijnen bij de gewone hardwerkende artsen, en het zet de deur open voor allerhande malafide initiatieven van bedrijven die een soort 'online geneeskunde' aanbieden. Vergeet niet dat wij, artsen, en niet in het minst de huisartsen, al jaren gratis en voor niets teleconsulten hebben uitgevoerd! Zij die dachten dat dit jarenlang gratis telewerk eindelijk eens op een eerlijke manier, in het spoor van de covidpandemie, zou worden vergoed, zijn eraan voor de moeite. De onvrede hierover is groot. De veralgemeende derdebetaler-regeling is weliswaar een praktische regel voor geconventioneerde artsen, maar een verdoken sneer - gewild of ongewild? - naar gedeconventioneerde artsen. Bij gebruik van het 'vrijwillig', 'facultatief, derdebetalersysteem mag géén supplement aangerekend worden! Tenzij bij de 'verplichte' derdebetalerpatiënten, die financieel het zwakst zouden zijn, daar mag het blijkbaar wel. Hoe contradictorisch kan een conventie zijn? De sociale druk van de algemene populatie om het veralgemeende derdebetalerssysteem toe te passen bij de huisarts, ook bij gedeconventioneerde artsen, en bij alle lagen van de bevolking - gestimuleerd door de media! - is daarentegen zeer groot. Niemand betaalt of loopt graag nog met veel cash rond en niemand wil graag nog zijn getuigschrift indienen bij het ziekenfonds. Een gedeconventioneerde arts, die soms een medisch en deontologisch verantwoord supplement vraagt, wordt op die manier gediscrimineerd en benadeeld t.o.v. geconventioneerde artsen, omdat het gebruik van het 'facultatieve' derdebetalerssysteem bij hen onmogelijk wordt gemaakt. Dat gaat in se in tegen de geest van een conventie, nl. dat iedereen zich 'volledig vrij' moet voelen om ze te ondertekenen of niet.Dergelijke maatregel is een onterechte afstraffing van al wie deconventioneert. Niet alle artsen die deconventioneren doen dit uit winstbejag, integendeel. Vaak uit principe. Zij willen zichzelf de vrijheid gunnen om, waar het volledig verantwoord is, een supplement(je) te vragen voor extra medische handelingen, zonder het risico te moeten lopen om nadien vervolgd te worden door mutualiteiten of het Riziv. Stop met het demoniseren van gedeconventioneerde artsen! Ook zij werken plichtsgetrouw en deontologisch en houden vaak rekening met de financiële toestand van de patient. Deze artsen worden in deze conventie gewoon gediscrimineerd, wat mijns inziens zelfs onwettig is. Hoe heeft de medicomut zoiets kunnen aanvaarden, tenzij om gedeconventioneerde artsen het leven moeilijker te maken, wat nogmaals gezegd, tegen de geest van een conventie ingaat. Of hebben ze deze onrechtmatigheid gewoon over het hoofd gezien? Een en ander wordt nu blijkbaar genuanceerd. Het BVAS - waar blijven de andere artsensyndicaten? - vroeg reeds verduidelijking, gelukkig maar, en stuurde een mail naar zijn leden dat, na overleg met het Riziv, supplementen vragen bij derdebetalers altijd is toegestaan voor zij die deconventioneren. Wij artsen kregen van hogeraf echter geen duidelijk antwoord hoe het nu zit. De tekst in de conventie is blijkbaar niet veranderd. Stof tot nadenken alvorens tot (de)conventie over te gaan...