...

620 is eigenlijk een nieuw record, hoewel er al voor het derde jaar op rij meer dan 600 dossiers worden afgewerkt. Tot en met 2018 bleef het aantal dossiers dat in een kalenderjaar wordt afgewerkt, oplopen. Wat het aantal binnengekomen dossiers betreft, was 2013 het topjaar, met meer dan 1.000 aanvragen. Sindsdien is dat aantal van jaar tot jaar afgenomen. Tussen 2010 en 2020 kreeg het FMO in totaal 5.581 dossiers binnen. Daarvan werden er al 3.463 afgesloten - 2.118 dossier zijn dus nog in behandeling. Het overgrote deel daarvan is nog in onderzoek. Over een 200-tal dossiers bracht het FMO al een advies uit maar werkt het nog aan een vergoedingsvoorstel. Al loopt het FMO de achterstand stilaan in, op dit tempo moeten nog veel mensen jaren op een advies en/of een voorstel wachten. Vanaf dit jaar krijgt het FMO ondersteuning van een taskforce. De achterstand zou daarmee op twee jaar tijd moeten ingelopen zijn (zie AK van 1 juli jl.) In 2020 werden 505 adviezen uitgebracht - meer dan 100 dossiers werden onontvankelijk verklaard. Meestal luidt het advies toch nog negatief en kent het FMO geen vergoeding toe. Dat was zo in 392 gevallen in 2020. Voor alle afgewerkte dossiers sinds de oprichting zit dat percentage ook rond de 80%. In 44 gevallen luidde het oordeel van het FMO dat er sprake was van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid - met voldoende ernstige gevolgen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. In 69 gevallen was er sprake van een medisch ongeval waarbij de zorgverlener wel aansprakelijk was. Het FMO komt normaal pas tussen vanaf een bepaalde ernstgraad - die werd in de helft van de gevallen bereikt. In gevallen die niet 'ernstig genoeg' zijn, zal het FMO toch de zaak van de aanklager behartigen als de zorgverlener of zijn verzekering een voorstel deden dat niet toereikend is - of als de zorgverlener niet voldoende gedekt was door een verzekering. Wanneer het FMO de aanklager een schadevergoeding betaalt maar de zorgverlener voor het ongeval aansprakelijk is, kan het FMO het geld terugvorderen. Dat gebeurde voor het eerst in 2019 en in 2020 werd in vijf verschillende dossiers in totaal bijna 400.000 euro teruggevorderd. In 2020 betaalde het FMO overigens voor 7.836.166 euro schadevergoedingen uit. Het FMO betaalde daarnaast vorig jaar voor ongeveer één miljoen euro aan honoraria uit - meestal voor advocaten in juridische geschillen, maar soms ook aan artsen-experts voor adviezen. Het betaalde in 2020 ongeveer ook één miljoen voor tegensprekelijke expertises.Om zijn opdrachten uit te voeren heeft het FMO een begroting van meer dan 15 miljoen euro - van deze middelen is maar 65% gebruikt. Maar dat komt vooral omdat een post van vijf miljoen euro voor 'catastrofale schadevergoedingen' (vergoedingen met een bedrag van meer dan één miljoen) helemaal niet aangesproken wordt. De begroting voor het 'beheer' van het FMO bedroeg in 2020 bijna 6,4 miljoen euro. Maar ook daarvan is maar 86% effectief uitgegeven. Dat komt volgens het FMO zelf vooral omdat het zijn personeelsplan in 2020 niet kon afmaken. Het budget voor personeel is de grootste kost voor de werking van het FMO - maar van de gereserveerde 4,7 miljoen euro werd nog geen 3,9 miljoen besteed.