...

AKTIV zal het geheel gaan heten. Dat staat voor Artsen, Kinesitherapie, Training, Individuele coaching en Voedingsbegeleiding. De oprichtende leden van AKTIV zijn twee huisartsen en twee personal trainers, die elk vanuit hun eigen discipline de nood zien van laagdrempelig multidisciplinair samenwerken met als doel persoonsgerichte zorg en gezondheidsverbetering.Vandaag komen patiënten meestal met een specifieke klacht bij de huisarts. AKTIV wordt een praktijk voor brede eerstelijnszorg die zich niet enkel curatief, maar ook preventief profileert. Jonathan Weetjens: "Dit is een visiegestuurd project. De prioriteit moet liggen bij preventie, een gezonde levensstijl en voldoende beweging. Wij willen inzetten op een emanciperende insteek. Patiënten kunnen zelf de controle nemen over hun gezondheid. Preventieve acties op cardiovasculair en psychologisch vlak zijn immers het meest effectief op lange termijn." "We hebben zin om te beginnen", zegt Veronique Goossens, die al bijna tien jaar aan de slag is in een duopraktijk op ongeveer 800 meter van de projectlocatie. "Ik wist al een tijd dat ik wilde evolueren naar een eigen multidisciplinaire praktijk met focus op proactieve geneeskunde. Als je dat alleen moet ondernemen, is de sprong wel erg groot. Tijdens een wacht op de wachtpost raakten Jonathan en ik toevallig aan de praat. Hij wilde eigenlijk hetzelfde en had het idee om personal trainers te betrekken." "Deze praktijk was er sowieso gekomen", zegt dr. Weetjens, die in afwachting van de realisatie aan de slag is als vervangarts. "Toen de tweede call voor brede eerstelijnsprojecten kwam in november 2022, waren wij al volop bezig met een financieel plan, met het selecteren van een aannemer,... Het extra budget en de projectondersteuning vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn natuurlijk een belangrijke surplus." Op het perceel waar het gezondheidshuis zal verrijzen, stonden een loods die intussen werd afgebroken en een bescheiden woning. Het woonhuis wordt volledig gestript - tijdens de afbraakfase staken de oprichtende huisartsen en personal trainers zelf de handen uit de mouwen - en verbouwd tot multidisciplinaire praktijk, met zowel op de boven- als benedenverdieping consultatieruimtes. De loods maakt plaats voor een sportzaal met kinékabinetten. In eerste instantie zullen de huisartsen hierin starten, van zodra de werken afgerond zijn, najaar of winter '23.Het gezondheidshuis is goed gelegen aan een drukke invalsweg, met een bushalte net voor de deur. De stad Sint-Niklaas investeert in de buurt, met de pas opgerichte middelbare school LAB en plannen voor de aanleg van het Sportkringpark met speelbos en stedelijk zwembad vlakbij. In afwachting van de oprichting van de nieuwe stedelijke sportinfrastructuur, kunnen de scholieren van de LAB-school ook gebruik maken van de sportinfrastructuur van AKTIV. Grenzend aan het terrein van AKTIV komt een buurtparking waar patiënten ook gebruik van zullen kunnen maken. "De contacten met de stad zijn goed. Vanuit mijn engagement als penningmeester van de huisartsenkring vergaderde ik al twee keer per jaar met de lokale overheid. Zo stelden we al een kaartje op over het huisartsentekort in de omgeving", stelt dr. Goossens. "Beide partijen staan open voor samenwerking. Dit zal vermoedelijk projectmatig zijn want wijzelf zijn de drijvende kracht achter dit gezondheidshuis, niet het lokale bestuur zoals bij andere brede eerstelijnspraktijken wel het geval is. Les over functioneel bewegen of een kennismaking met fitness op de scholen, iets waar onze personal coaches eerder al op inzetten, behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Beschikbaarheid van een OCMW-medewerker in onze gebouwen kan op termijn ook wel een idee zijn." De nieuwe praktijk AKTIV zal plaats bieden aan vier huisartsen en een haio. Ook zullen patiënten er op consultatie kunnen gaan bij een kinesitherapeut, personal coach, voedingsdeskundige, psycholoog, verpleegkundige, podoloog,... Naargelang de evolutie van het project en de eventuele noden kan dit aanbod nog uitgebreid worden. "Het kan organisch groeien. We starten klein, maar willen duurzame samenwerkingen aangaan met zorgverleners uit de lokale eerste lijn." "Sint-Niklaas is een regio met een kwetsbare, kansarme populatie. We stellen vast dat patiënten moeilijk hun weg vinden in het versnipperde zorglandschap. Het feit dat je alles onder één dak aanbiedt, maakt het fysiek laagdrempelig. Daarnaast willen we werken met een veralgemeende derdebetalersregeling om het zorgaanbod zo toegankelijk mogelijk te houden." "De nood aan huisartsen is groot in de stad. Bijna elke praktijk in de buurt heeft een patiëntenstop. Overal waar ik vervangingen doe, komen er dagelijks meerdere telefoontjes van patiënten die op zoek zijn naar een huisarts", zegt dr. Weetjens. Die acute zorgnood zal ook blijken uit de evaluatie die de zorgraad zal opmaken. "Ik denk dat onze praktijk binnen de twee maanden volzet zal zijn. Hoewel we nog niet echt begonnen zijn, willen we toch al actief uitkijken naar nieuwe collega's zodat we die toestroom van patiënten kunnen opvangen. We zoeken bijvoorbeeld al een derde collega-huisarts. Het zal prettig werken zijn, met een gedeelde praktijkvisie in een gloednieuw gezondheidshuis."