...

Met stijgende verbazing mocht ik de plannen over de ziekenhuishervorming van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke lezen. Hij kopieert het model DBC-code (diagnose, behandeling/aantal onderzoeken en aantal consulten per aandoening) uit Nederland wat overigens totaal niet werkt. Hij gaat dure ambtenaren het wiel laten uitvinden terwijl in Nederland dit systeem al jaren van toepassing is.Het gevolg van dit systeem is dat er jaarlijks moeizame onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars moeten plaats vinden over de DBC-tarieven. Dit doen de hoogbetaalde managers. Een dure schakel die je gewoon uit het systeem kunt halen.Voorts zien we door dit systeem een tweedeling in de samenleving waarbij de hogere klasse naar privéklinieken gaat of naar het buitenland voor de topzorg. Dit kan toch nooit een visie zijn van een socialistische minister? Meer specialisten gaan door dit systeem privéklinieken opstarten en gelijk hebben ze. Het gezeur van de managers wordt alleen maar groter door dit systeem.Frank Vandenbroucke gaat de Belgische gezondheidszorg die tot de top van wereld behoort veel schade berokkenen. Er is binnen dit DBC-systeem nog weinig ruimte voor (wetenschappelijk) onderzoek en topzorg in de streekziekenhuizen. 'Je moet alleen maar op je winkel passen' is de boodschap die er achter schuilt. Naast de academische ziekenhuizen moeten we niet onderschatten hoeveel topzorg er in perifere klinieken wordt geleverd. Met het DBC-systeem ga je de motivatie verzwakken van topspecialisten en hen middelen ontnemen die zij extra nodig hebben om juist deze topzorg te leveren.Door dit model te gaan toepassen zullen mensen met een lager inkomen geen gebruik kunnen maken van topzorg die dan meer en meer in privéklinieken gaat plaatsvinden.Ook de eerste lijn laat hij maar aanmodderen met al zijn formulieren in de coronacrisis, per ziekenfonds weer een ander, per sector weer een ander en ga zo maar door. Een verpleegkundige in de praktijk betalen laat nog steeds lang op zich wachten en dat zal er voor 2022 nog niet zijn.Ook het honorarium van de huisartsen is niet meer van deze tijd. Ik zie dat Franck Vandenbroucke vele commissies voorzit en lidmaatschap heeft dus zijn salaris zal ongetwijfeld tienmaal het specialistenhonorarium zijn. De meisjes voor de telefoon in de huisartsenpraktijk krijgen subsidie echter deze is zwaar belastbaar en vloeit via de fiscus deels weer terug naar de schatkist. Hoort dit bij socialisme?