...

Het getuigt naar mijn bescheiden mening van een gebrek aan voeling met de werkvloer om een oproep over de opvang van asielzoekers te lanceren ook al zegt men dat de belasting qua middelen en personeel minimaal zal zijn.Het draagt bij aan een algemeen onbehagen in de zorg. Van niet gehoord te zijn. Quantité négligeable. Beslissingen worden opgedrongen, verzuchtingen worden niet gecapteerd. Het is eigen aan zorgverleners om zich coulant en meegaand op te stellen maar iedereen heeft zijn limieten, zelfs de zorg. Dat het migratiebeleid en de opvang van asielzoekers falen is een politieke verantwoordelijkheid. Die moet niet op anderen afgeschoven worden. Ziekenhuizen moeten zo goed mogelijke zorg verlenen (en dat doen ze ook), geen asielopvang organiseren.