...

Huis voor Gezondheid is een Brusselse netwerkorganisatie die zich grotendeels richt op de eerste lijn, vertelt stafmedewerker Katrien Walter. "We streven naar een toegankelijk en kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod voor de burger." "In de eerste plaats door Nederlandstalige of -kundige zorgverleners in het Brusselse met elkaar in contact te brengen en te verbinden, net als met hogescholen en universiteiten zodat stages en de samenwerkingen vlot verlopen." "Daarnaast willen we zorgverleners in spe warm maken om in de Brusselse zorgsector te werken", vervolgt Katrien Walter. "Dat begint al vroeg, zo ontwikkelen we op dit moment voor het zesde leerjaar van Nederlandstalige lagere scholen, een lespakket over wat het betekent om 'te zorgen voor'. In het vijfde en zesde middelbaar laten we leerlingen kennismaken met het aanbod van zorgberoepen. Aan volwassen studiekiezers geven we workshops over de verschillende zorgberoepen en opleidingen." "Aan de start van hun studie brengen we studenten bij hoe het Brusselse gezondheidszorgsysteem werkt en wat de eigenheden zijn van een grootstad. In de loop van hun opleidingstraject nemen we hen mee op pad in Brussel, met een casuswandeling, door netwerk- of infomomenten te organiseren met zorgprofessionals, we organiseren een jobbeurs..." Katrien Walter: "Een andere belangrijke pijler van onze werking ten slotte is ondersteuning. We helpen startende artsen bijvoorbeeld in hun zoektocht naar medewerkers, collega's of een pand. Sinds 2020 bieden we een cursus Empathisch Frans aan. Dat kennis van het Frans erbij hoort als je in Brussel werkt of wil werken, hoeven we aan niemand uit te leggen. Uit bevragingen en feedback van studenten en stagiairs weten we dat voldoende kennis van het Frans een obstakel kan zijn. Regelmatig krijgen we mailtjes met slechts één vraag: 'Hoe goed moet je Frans kunnen spreken om in Brussel stage te lopen of te werken?'" In de cursus 'Empathisch Frans' leren cursisten - artsen, psychologen, onthaalmedewerkers - aan de hand van voorbeelden van hulpverleningsgesprekken hun basisgespreksvaardigheden in het Frans te verbeteren.Het doel is om beter nuances te kunnen aanbrengen in het Frans zodat ze hun patiënten beter kunnen helpen. En om hun onzekerheid aan te pakken wanneer er Franstalige patiënten op consultatie komen, voegt Katrien Walter toe. Cursisten leren zichzelf voor te stellen, ontdekken ijsbrekers die ze kunnen gebruiken, en hoe ze op een eenvoudige manier kunnen zeggen dat Frans niet hun moedertaal is maar dat ze hun best zullen doen. Komt verder aan bod: een anamnese afnemen, een slechtnieuwsgesprek voeren, telefoneren, het bespreken van emoties en gevoelens, wanneer je patiënten met 'tu' kan aanspreken dan wel 'vous' moet gebruiken, het gebruik van de 'conditionnel' (voorwaardelijke wijs, n.v.d.r.), ... Katrien Walter: "Uit feedback van vorige cursisten blijkt de interactieve aard van de opleiding een meerwaarde. Om die reden is het aantal deelnemers dan ook beperkt tot 20. De focus ligt op praten, de docente spreekt hoofdzakelijk tot uitsluitend Frans. Om het zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken om deel te nemen, vindt de cursus online plaats en later op de avond." Dokter Fleur Camfferman (UZ Brussel) volgde de cursus begin dit jaar: "Als neonatoloog voer ik regelmatig emotioneel zeer beladen gesprekken en als niet-Franstalige was ik zoekende naar de juiste nuancering. Deze cursus heeft me ervan bewust gemaakt hoe ik subtiel kan spreken over gevoelige en moeilijke onderwerpen. Het heeft me bovendien geleerd hoe ik een gevoelsreflectie kan geven als ik dat in een gesprek gepast vind, en dat allemaal zonder onbedoeld iets onbeleefd of cru te zeggen. Mijn woordenschat en kennis van gebruik van de grammatica in dergelijke gesprekken zijn er enorm op vooruit gegaan! Door het enthousiasme van de docente en de toepassing van diverse leervormen was deze digitale cursus zeer aangenaam om te volgen."De cursus bestaat uit vijf sessies van 2,5 uur. Wie interesse heeft om deel te nemen, moet wel al over een basiskennis Frans beschikken. "Het gaat echt om het verfijnen van het taalgebruik", benadrukt Katrien Walter. Huis voor Gezondheid werkt overigens ook aan een cursus 'Empathisch Nederlands'. "Ook Franstalige zorgverleners en -professionals zijn vragende partij om Nederlandstalige patiënten en cliënten beter te ondersteunen."