...

Het is tijd om te praten over het nieuwe tarievenakkoord, maar die discussies worden nu uitgesteld totdat de contouren van de nieuwe Riziv-begroting bekend zullen zijn. En de houding van de regering voorspelt niet veel goeds. Het voorstel van het Verzekeringscomité had een bedrag van 101 miljoen euro vrijgemaakt om te besteden aan nieuwe, ongedekte behoeften. Het zag er naar uit dat over dat geld nog een flink robbertje gevochten zou worden.Om dit bedrag vrij te maken, was in het voorstel opgenomen dat een aantal voorziene uitgaven uit de begroting van het Riziv zou worden gehouden: 182 miljoen euro eenmalige uitgaven werden doorgeschoven naar de regering (zie AK2603). Een 'structureel geblokkeerd' bedrag van 69 miljoen euro (een bedrag zonder bestemming) werd opnieuw in de uitgavenstroom opgenomen. Voor 219 miljoen euro besparingen werden ingecalculeerd, waarvan de farmaindustrie 162 miljoen op zich moest nemen.Dat de regering, die onlangs een begroting bij Europa indiende met een tekort van 11 miljard, een aantal bedragen toch liever op conto van het Riziv zal zetten, is wel te verwachten. Al stelt Marc Moens (BVAS) dat de Commissie Begrotingscontrole van het Riziv bij deze bedragen geen bezwaar heeft aangetekend, zoals de beleidscel van minister De Block suggereerde. De CBC legde de bevoegdheid bij de Algemene Raad.En voor de rest maar hopen dat het Riziv een groeinorm van 1,5% krijgt, een gezondheidsindex van 1,95%, en nog een aantal andere in te calculeren bedragen om aan een begroting van 27,6 miljard euro te komen.