...

Gleamer, een in 2017 opgerichte Medtech in Parijs, heeft software gebaseerd op artificiële intelligentie ontwikkeld die fracturen, kneuzingen, ontwrichtingen en botletsels herkent op röntgenfoto's. BoneView analyseert de röntgenbeelden en geeft aan of er al dan niet een fractuur is. Het is de bedoeling een fractuur snel te herkennen, ook in subtiele of complexe gevallen. De röntgenfoto's worden gedownload op een server, waarop het algoritme is geïnstalleerd. Dan kan de analyse van de medische beelden beginnen. Dat duurt minder dan drie minuten. Het programma levert preliminaire diagnostische gegevens en geeft aan 'fractuur', 'geen fractuur' of 'twijfel'. Visueel trekt het programma een ononderbroken lijn als het een gebroken bot detecteert, en een stippellijn op de plaats waar een botfractuur wordt vermoed - als er geen zekerheid is. De radioloog is de uiteindelijke verantwoordelijke en moet zo nodig aanvullende onderzoeken aanvragen. BoneView is ontworpen als hulpmiddel bij de detectie van botfracturen, maar niet om de menselijke expertise te veranderen. Het doel van BoneView is automatische aflezing van de medische beelden: het lezen duurt minder lang, de arts beschikt over meer tijd om zich te concentreren op taken met een hogere toegevoegde waarde en het zorgtraject van traumapatiënten kan vlotter verlopen. Volgens Gleamer heeft het algoritme al bijna 2 miljoen beelden geanalyseerd en wordt het op meer dan 130 plaatsen gebruikt door bijna 1.500 gebruikers. Het Franse bedrijf stelt dat de negatieve voorspellende waarde 99,7% bedraagt en dat het programma het aantal fout negatieve uitkomsten met 30% verlaagt. Een recente klinische studie treedt de bewering van Gleamer bij. Voor het starten van de studie werd het systeem getraind met 60.170 röntgenfoto's van traumata. Tussen 2016 en 2018 werden 600 volwassen patiënten die recentelijk een trauma hadden opgelopen met of zonder een of meer fracturen (schouder, arm, hand, bekken, been of voet), in 17 Franse centra voor beeldvormingsonderzoek in de studie opgenomen. Aan zes radiologen en zes spoedgevallenartsen werd gevraagd de fracturen te lokaliseren met en zonder hulp van het softwareprogramma. Balans: het aantal niet-gedetecteerde fracturen was 30% lager met BoneView. Het aantal fout positieve uitkomsten was gemiddeld 42% lager bij patiënten zonder fractuur. De sensitiviteit was 12% beter bij patiënten één enkele fractuur en 22% beter bij patiënten met meerdere fracturen. De gemiddelde tijd nodig voor het lezen van de röntgenfoto's was 15% korter. De resultaten waren ook zeer goed bij fracturen die niet zo duidelijk waren en dus veel moeilijker te diagnosticeren zijn. In maart 2020 heeft Gleamer een CE-markering gekregen voor BoneView. Dat label is noodzakelijk om BoneView in de Europese Unie in de handel te mogen brengen als een klasse IIa medisch hulpmiddel. BoneView wordt momenteel in meer dan 50 ziekenhuizen in een twintigtal landen gebruikt.