...

In de loop van 2020 kregen de zieken-huizen een thesaurievoorschot van 2 miljard euro. De ziekenhuizen zullen hiervan 791.175 onbestede euro's aan het Riziv terug moeten geven.