...

De ziekenfondsen hadden een embargo gesteld op de presentatie. Maar Marc Moens (Bvas) is wel bereid om een tipje van de sluier op te lichten en enkele cijfers te citeren: in 2019 betaalden 119 patiënten meer dan 30.000 euro voor ziekenhuiszorg uit de eigen portemonnee, in 2018 ging het hier nog om 99 patiënten. En in 2019 droegen 24.850 patiënten meer dan 5.000 euro bij uit eigen zak - in 2018 ging het om 23.945 patiënten. Een toename is dat met 3,7%. In het dagziekenhuis waren in 2019 de eigen bijdragen van de patiënt goed voor 12,4% van alle gezondheidsuitgaven, en in de klassieke opname voor 20,4% - het laatste was een lichte toename ten opzichte van het jaar ervoor (+0, 3%). In 2019 waren de eigen bijdragen van de patiënt in het ziekenhuis goed voor in totaal 610 miljoen euro. Zowel Reinier Hueting (Kartel/ASGB) als Marc Moens hebben als opmerking bij het exposé van de ziekenfondsen dat die de term 'supplementen' wel erg ruim hanteren. "Zo lijkt het dat het alleen gaat om bedragen die de arts extra rekent bovenop het officiële tarief", stelt Hueting. "Vaak gaat het om prestaties die niet terugbetaald worden en die de ziekenhuizen dan maar factureren aan de patiënt." Dokter Moens geeft een voorbeeld uit de klinische biologie. "Of een meningitis viraal of bacterieel is, kun je achterhalen met een cultuur op het lumbaal vocht. Dat duurt drie dagen - na vijf dagen heb je een antibiogram. Met een moleculaire test heb je het resultaat al op een uur. De patiënt kan na een nachtje in het ziekenhuis misschien naar huis en je weet onmiddellijk welk antibioticum je moet voorschrijven - dat bespaart enorm op het aantal ligdagen." Er zitten ook wel erg grote verschillen in de bedragen die ziekenhuizen op die manier facturen, weet dokter Moens. "Uit de Ziekenhuisbarometer kom je niet te weten of een patiënt die een hoger remgeld betaalt voor een knieprothese ook effectief een duurdere prothese heeft gekregen. Sommige ziekenhuizen zijn in ieder geval wel erg inventief in de bedragen die ze doorrekenen - dat is niet fair tegenover de ziekenhuizen die heel correct factureren." Een punt dat de erevoorzitter van de Bvas vooral onderstreept, is dat je de evolutie van de ereloonsupplementen die artsen aanrekenen niet kunt loskoppelen van de evolutie van bedragen die de ziekenhuisartsen afdragen aan het ziekenhuis. De ziekenhuiskoepels waren voor het punt van de Ziekenhuisbarometer uitgenodigd op de Nationale Commissie. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, bijvoorbeeld, verklaarde er meer openheid te willen brengen. "Maar de vertegenwoordigers van de Franstalige ziekenhuizen hebben het woord niet genomen."