...

Volgens patholoog Sabine Declercq, medisch coördinator van het laboratorium voor Pathologische Anatomie, heeft ZAS een van de eerste ziekenhuislaboratoria in de Benelux die met AI werken. Het lab gebruikt sinds begin 2023 slimme software voor de analyse van borst- en prostaattumoren. Hierbij ondersteunt AI de patholoog bij de evaluatie van weefselstalen. Dat gebeurt ondermeer door met een heat map aandachtsgebieden te tonen, tumorkenmerken te suggereren, en het aandeel aan tumorcellen met specifieke kenmerken te berekenen.Het laboratorium heeft al meerdere studies uitgevoerd over de inzet van AI bij de analyse van verschillende types tumoren. Daarom krijgt het ziekenhuis regelmatig vragen van softwareleveranciers en farmaceutische firma's uit de hele wereld om nieuwe toepassingen te testen, zoals algoritmes voor de diagnose van een tumor.Hulp bij diagnose en keuze van therapieAI kan helpen bij de verfijning van de diagnose en de keuze van de aangewezen therapie, zoals immuuntherapie. Een andere geteste toepassing is de inschatting van de overlevingskans van de patiënt na vijf jaar. Dit opent perspectieven om de software in te zetten bij de keuze van verdere therapie en bij het afwegen van de voordelen van de therapie tegenover de impact op de levenskwaliteit.Er loopt ook een studie naar het gebruiksgemak van een algoritme dat de prognose van tumoren inschat. Tot slot wordt ook een scanner voor de digitalisering van weefselstalen getest.