...

De Sociale Zekerheid heeft een tekort van 3,1 miljard euro. De gezondheidszorg is binnen dit budget goed voor grosso modo een derde. De volgende regering staat voor een stevige besparingsronde - de huidige minderheidsregering heerst met voorlopige twaalfden.De artsensyndicaten, de vertegenwoordigers van de andere gezondheidsberoepen en de ziekenfondsen zaten op 23 september samen om de begroting 2020 voor de gezondheidszorg op te stellen. "Al had ze ongeveer dezelfde samenstelling van het Verzekeringscomité, deze vergadering werd niet samengeroepen door het Riziv maar door de ziekenfondsen", vertelt Marc Moens. "We zien de bui al hangen, we zetten onze stekels op om het voorstel te verdedigen: onze sector heeft de laatste jaren al genoeg ingeleverd."De vergadering maakte een overzicht van wat er de voorbije jaren in de Rizivbegroting weggeknipt werd. De overheid en de bedrijfswereld geven als uitleg dat de uitgaven voor de gezondheidszorg sneller stijgen dan het Bruto Binnenlands Product. Maar dat weerleggen de partners met cijfers. "De groeinorm voor de Rizivbegroting is bij wet vastgelegd," voert Marc Moens aan. "Maar die norm halen we al jaren niet meer. We vragen dat de regering de wet naleeft." (Zie de grafieken.)Rekening houdend met de gezondheidsindex en de groeinorm heeft men in de voorgestelde begroting nog een te besteden bedrag van 101 miljoen over. In de nieuwe begroting wordt overigens komaf gemaakt met de 'structurele blokkering' die deze regering invoerde. Dat is een bedrag in de Riziv-begroting dat de regering vastlegt, waarmee niets mag gebeuren. Moens heeft het over een bedrag van 69 miljoen euro, dat voortaan toch weer zal worden besteed. Al waarschuwt Rizivbaas Jo De Cock dat de volgende minister dit bedrag dan gewoon zal optellen bij nieuw besparingsmaatregelen.De behoeften in de verschillende sectoren zijn erg groot. Met de 101 miljoen die in het optimistische voorstel beschikbaar komt, spring je niet ver. "Voor ons syndicaat is de absolute prioriteit de pensioenopbouw voor de artsen in opleiding. Daarnaast wil Bvas dat specialisten eindelijk ook een bescheiden informaticapremie krijgen. Met die twee eisen samen komen we al op 95 miljoen euro. Maar ook de ziekenhuizen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten,... hebben belangrijke eisen.Het ligt ook niet altijd aan de zorgverleners dat ze budgetten overschrijden, onderstreept Moens. Soms ligt het aan het gevoerde beleid. De invoering van het e-attest leidt bijvoorbeeld tot een versnelde terugbetaling. Die maatregel heeft uitgaven bij de tandartsen dit jaar met 25 miljoen euro verhoogd. In 2018 zag je trouwens hetzelfde fenomeen bij de huisartsen. De psychiatrische ziekenhuizen - waar patiënten vaak lang moeten verblijven - zullen de ziekenhuisopnamen voortaan ieder trimester factureren, in plaats van bij het ontslag. Ook dat leidt kortstondig tot een verhoging van de uitgaven. Het document met de begroting zal de argumenten bevatten om de gevraagde bedragen te verdedigen, verzekert Moens.Deze week werken ziekenfondsen en zorgverleners het document nog verder uit en stellen ze het voor aan de mensen van het Riziv. Maandag 7 oktober moet het Verzekeringscomité zich uitspreken over het voorstel. Die dag vertrekt het dan naar Algemene Raad van het Riziv. Gevreesd wordt toch dat de Algemene Raad sterk in het voorstel zal snijden - nog voordat het dan op de tafel van de minister van Volksgezondheid belandt.