De fondsen voor gezondheidsonderzoek bestrijken een brede waaier aan aandoeningen zoals kanker, de ziekte van Alzheimer, meerdere zeldzame ziekten, reumatologie, en specialismen als cardiologie en psychiatrie.

Dankzij deze fondsen kon de KBS haar steun aan gezondheidsonderzoek de voorbije jaren sterk verhogen, zegt de Stichting zelf. In 2013 ging het om 1,1 miljoen euro ter beschikking gesteld door 15 fondsen. Zeven jaar later bedraagt de steun zes keer meer.

Lees de bijlage van de KBS met overzicht van de 64 onderzoeksprojecten die in 2020 steun ontvingen, met vermelding van de onderzoek(st)er, de instelling waar hij of zij werkt, een korte beschrijving van het onderzoek en welk Fonds bijdraagt aan de financiering ervan.

In eenzelfde adem stelt de KBS dat "we multiple sclerose (MS) nog steeds niet goed [kennen]". "Steun voor zowel fundamenteel onderzoek naar de mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van multiple sclerose, als voor klinisch onderzoek, dat bijdraagt tot een beter begrip van de symptomen en tot betere behandelingen, is daarom essentieel", aldus de Koning Boudewijnstichting.

De fondsen voor gezondheidsonderzoek bestrijken een brede waaier aan aandoeningen zoals kanker, de ziekte van Alzheimer, meerdere zeldzame ziekten, reumatologie, en specialismen als cardiologie en psychiatrie.Dankzij deze fondsen kon de KBS haar steun aan gezondheidsonderzoek de voorbije jaren sterk verhogen, zegt de Stichting zelf. In 2013 ging het om 1,1 miljoen euro ter beschikking gesteld door 15 fondsen. Zeven jaar later bedraagt de steun zes keer meer.Lees de bijlage van de KBS met overzicht van de 64 onderzoeksprojecten die in 2020 steun ontvingen, met vermelding van de onderzoek(st)er, de instelling waar hij of zij werkt, een korte beschrijving van het onderzoek en welk Fonds bijdraagt aan de financiering ervan.In eenzelfde adem stelt de KBS dat "we multiple sclerose (MS) nog steeds niet goed [kennen]". "Steun voor zowel fundamenteel onderzoek naar de mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van multiple sclerose, als voor klinisch onderzoek, dat bijdraagt tot een beter begrip van de symptomen en tot betere behandelingen, is daarom essentieel", aldus de Koning Boudewijnstichting.