...

De health checks vinden buiten de reguliere geneeskunde plaats, en buiten de bestaande screeningsprogramma's. Nivel ondervroeg 1.245 personen - 67 daarvan (5%) had op eigen initiatief in 2016 een onderzoek laten uitvoeren. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat 15% van de bevolking ooit wel eens een health check heeft uitgevoerd.OmstredenDe health checks zijn omstreden. Het vroegtijdig vaststellen van een probleem kan tot gezondheidswinst leiden. Maar een vals-positieve tests kan onnodig leiden tot ongerustheid en extra kosten.Aanleiding voor een health check kon een klacht zijn maar ook gewone nieuwsgierigheid. Soms ging de persoon in op een gratis aanbod. De personen die een test zelf uitvoerden of lieten uitvoeren waren niet zieker of gezonder dan de rest van de bevolking.Het soort onderzoek dat gebeurde was zeer uiteenlopend, maar meestal ging het om een controle van de bloeddruk, het cholesterolgehalte of de kans van diabetes. Een enkele keer ging het om een zogenoemde total bodyscan.De Nivel-onderzoekers ondervroegen, naast het staal uit de algemene bevolking, 244 huisarten en checkten de routineregistratie in de huisartsendossiers van de bevraagde personen, na een eenmalige koppeling.Zelden doorverwijzingDe onderzoekers konden niet vaststellen dat de health checks extra kosten voor de gezondheidszorg zou hebben teweeggebracht. Van de 67 personen met een health check meldden er 19 dat ze een afwijkend resultaat hadden. Veertien personen met een health check, waarvan 13 met een afwijkende uitslag, gingen naar aanleiding van het onderzoek naar hun huisarts. Tien van hen rapporteerden dat de huisarts vervolgens een behandeling had ingesteld.Doorverwijzing naar specialistische geneeskunde naar aanleiding van een zelftest komt zelden voor. Dat bleek ook uit de bevraging van de huisartsen. Huisartsen gaven daarnaast aan maar zelden iemand te zien wegens een health check.De 1.245 bevraagde personen maakten deel uit van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, dat een representatief monster is van de Nederlandse bevolking.Een synthese en het volledige onderzoek vindt u hier.https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kennisvraag_health_checks.pdf