In de commissie voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding van het Vlaams Parlement kreeg minister Wouter Beke (CD&V) het vorige week hard te verduren. Niet alleen de oppositie was scherp, ook coalitiegenoot N-VA bij monde van Lorin Parys haalde het zwaar geschut boven. Opvallend was het stilzwijgen bij Open VLD en bij CD&V, de partij van Wouter Beke zelf. Steun kreeg hij niet.

Monddood

Hannes Anaf (Sp.a) schetste de voorgeschiedenis. In een Knack-artikel liet prof. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer zich kritisch uit over de contactopsporing en over minister Beke zelf. Enkele dagen later viel in het verslag van de Stuurgroep de vraag aan Vivel -waarvoor De Maeseneer in de commissie zit- te lezen om "zich intern te beraden over haar afvaardiging."

En een week later, zo stelt Anaf vast, is De Maeseneer vervangen door Vivel-directrice en voormalig CD&V-kabinetsmedewerker dokter Caroline Verlinde. Is Beke dus persoonlijk tussengekomen?

CM op de korrel

Lorin Parys benadrukte de dubieuze rol van het christelijk ziekenfonds. CM-topman Luc Van Gorp zetelt in de stuurgroep, de kabinetschef en de adviseur contactonderzoek van Wouter Beke -respectievelijk Katrien van Kets en dokter Michiel Callens- werkten voordien bij de CM. "Hoe kan het dat zij een belangrijk contract van 100 miljoen met hun ex-werkgever vanuit het kabinet opvolgen en controleren? Ze spelen rechter en partij," zei Parys.

Ook voor Celia Groothedde (Groen) valt de houding van Beke niet uit te leggen. Net zoals alle andere parlementsleden van uiterst links tot uiterst rechts benadrukte Groothedde dat Jan De Maeseneer een internationale autoriteit is in zijn vakgebied. Dokter Lise Vandecasteele (PVDA) stelde dat de eerste lijn overspoeld wordt door het contactonderzoek. We kunnen de expertise van Jan De Maeseneer goed kunnen gebruiken maar deze regering kan blijkbaar niet om met gezonde kritiek," dixit Vandecasteele.

Ter harte genomen

Wouter Beke hamerde erop dat de hele Vlaamse regering het contract van 100 miljoen met het consortium over contactopsporing heeft afgesloten. "En de leden zetelen niet ten persoonlijke titel in de stuurgroep maar namens hun organisatie," aldus Beke. "Sprak De Maeseneer namens zichzelf of namens Vivel? Twijfelt Vivel dan over zijn eigen deelname?"

Volgens de minister had hij geen probleem met de kritiek van de professor en heeft het kabinet niet gevraagd aan Vivel om iemand anders af te vaardigen. "De wissel met Caroline Verlinde zat er hoe dan ook aan te komen. En de opmerkingen van de professor nam ik ter harte: zorgraden en eerstelijnszones zijn versterkt in het kader van corona."

Interview Neerlandia

In Neerlandia, jaargang 124 (2020), nr. 3, pp. 4-6 verschijnt net nu een interview van Geert Verrijken met Jan De Maeseneer: "Groepsimmuniteit als dam tegen corona verwierp Vlaanderen snel": Interview met Jan De Maeseneer, wereldautoriteit eerstelijnszorg, over de corona-crisis in Vlaams-Nederlands perspectief. Neerlandia, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij, wordt uitgegeven door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).

In de commissie voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding van het Vlaams Parlement kreeg minister Wouter Beke (CD&V) het vorige week hard te verduren. Niet alleen de oppositie was scherp, ook coalitiegenoot N-VA bij monde van Lorin Parys haalde het zwaar geschut boven. Opvallend was het stilzwijgen bij Open VLD en bij CD&V, de partij van Wouter Beke zelf. Steun kreeg hij niet.Hannes Anaf (Sp.a) schetste de voorgeschiedenis. In een Knack-artikel liet prof. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer zich kritisch uit over de contactopsporing en over minister Beke zelf. Enkele dagen later viel in het verslag van de Stuurgroep de vraag aan Vivel -waarvoor De Maeseneer in de commissie zit- te lezen om "zich intern te beraden over haar afvaardiging." En een week later, zo stelt Anaf vast, is De Maeseneer vervangen door Vivel-directrice en voormalig CD&V-kabinetsmedewerker dokter Caroline Verlinde. Is Beke dus persoonlijk tussengekomen?Lorin Parys benadrukte de dubieuze rol van het christelijk ziekenfonds. CM-topman Luc Van Gorp zetelt in de stuurgroep, de kabinetschef en de adviseur contactonderzoek van Wouter Beke -respectievelijk Katrien van Kets en dokter Michiel Callens- werkten voordien bij de CM. "Hoe kan het dat zij een belangrijk contract van 100 miljoen met hun ex-werkgever vanuit het kabinet opvolgen en controleren? Ze spelen rechter en partij," zei Parys. Ook voor Celia Groothedde (Groen) valt de houding van Beke niet uit te leggen. Net zoals alle andere parlementsleden van uiterst links tot uiterst rechts benadrukte Groothedde dat Jan De Maeseneer een internationale autoriteit is in zijn vakgebied. Dokter Lise Vandecasteele (PVDA) stelde dat de eerste lijn overspoeld wordt door het contactonderzoek. We kunnen de expertise van Jan De Maeseneer goed kunnen gebruiken maar deze regering kan blijkbaar niet om met gezonde kritiek," dixit Vandecasteele.Wouter Beke hamerde erop dat de hele Vlaamse regering het contract van 100 miljoen met het consortium over contactopsporing heeft afgesloten. "En de leden zetelen niet ten persoonlijke titel in de stuurgroep maar namens hun organisatie," aldus Beke. "Sprak De Maeseneer namens zichzelf of namens Vivel? Twijfelt Vivel dan over zijn eigen deelname?" Volgens de minister had hij geen probleem met de kritiek van de professor en heeft het kabinet niet gevraagd aan Vivel om iemand anders af te vaardigen. "De wissel met Caroline Verlinde zat er hoe dan ook aan te komen. En de opmerkingen van de professor nam ik ter harte: zorgraden en eerstelijnszones zijn versterkt in het kader van corona."In Neerlandia, jaargang 124 (2020), nr. 3, pp. 4-6 verschijnt net nu een interview van Geert Verrijken met Jan De Maeseneer: "Groepsimmuniteit als dam tegen corona verwierp Vlaanderen snel": Interview met Jan De Maeseneer, wereldautoriteit eerstelijnszorg, over de corona-crisis in Vlaams-Nederlands perspectief. Neerlandia, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij, wordt uitgegeven door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).