Alles over Wouter Beke

In de tweede helft van oktober gaat de nieuwe, online opleiding 'referentiearts dementie' van start. Het doel is om artsen (extra) op te leiden over het thema dementie zodat zij collega's kunnen ondersteunen die vragen hebben over personen met dementie. Meer dan 130 artsen schreven zich in.

"Onderzoek leert dat stage-ervaringen heel belangrijk zijn om vroeg interesse te wekken. De overheid en de opleidingsplaatsen delen de verantwoordelijkheid om mensen in richtingen te trekken waaraan het meeste nood is. Wat dat betreft is er in sommige disciplines wel werk aan de winkel."

Gezondheidszorg wordt steeds meer ouderenzorg en de regionale voorkeuren hierin verschillen sterk. Een overdracht naar de deelstaten is dus aangewezen. De huidige versnippering bemoeilijkt immers het verstrekken van zorg op maat. Aldus de federale CD&V-volksvertegenwoordigers Wouter Beke, Koen Geens en Servais Verherstraeten in een vrije tribune op Tijd.be.

Er komt een aanpassing van de tegemoetkoming voor huisartsen die een praktijkmedewerker of -verpleegkundige in dienst nemen, of een beroep doen op een tele-secretariaat.

Een renteloze lening van 35.000 euro, daarbovenop nog 10.000 euro voor infrastructuur voor een medewerker, 7.400 euro subsidie voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige, met een extra 800 euro voor de navorming: de Vlaamse regering giet de nieuwe 'Impulseo' in een wettekst.

Hilde Crevits, tot nu in de regering Jambon minister van Economie, Innovatie, Werk, en Landbouw, wordt voortaan bevoegd voor het Vlaamse beleid inzakelksgezondheid en welzijn.

Vandaag en verschillende andere dagen in mei organiseren ziekenwagendiensten voor niet-dringend patiëntenvervoer zogenaamde 'duurzaamheidsdagen'. Op die dagen aanvaarden ze geen opdrachten van Mutas of i-mens en hanteren ze eigen, hogere tarieven.

Het medisch debat in Halle is terug van even weg geweest. De eerste postcovid-editie blikt vooruit: De toekomst, onze zorg, luidde het thema. Meer geïntegreerde zorg, is dan het credo. Maar huisartsen willen van de overheid meer duidelijkheid over hun rol. Tijdens het debat kwam ook meermaals de noodzaak van meer homogene beleidsbevoegdheden naar voren.

De Vlaamse regering investeert 16,6 miljoen euro in een nieuwbouwproject in Bierbeek van de zorggroep Sint-Kamillus. Daar komt opvang voor minstens zestig psychiatrische patiënten met eigentijds comfort.

Tot einde dit jaar blijft de Vlaamse regering één testcentrum per referentieregio subsidiëren, met daarnaast één mobiel equipe per provincie. Er is een minimale financiering om de testcapaciteit per eerstelijnszone stand-by te houden.

"Er is een gebrek aan planning, aan respect en aan inspraak voor de eerste lijn. Het huisartsentekort moet worden aangepakt en betere doorverwijsmogelijkheden voor laagdrempelige psychologische hulp dringen zich op. Huisartsenpraktijken moeten verder uitgebouwd, ondersteund en structureel voldoende gefinancierd worden."

Minister Frank Vandenbroucke is bereid om 'zorgpunten' te helpen financieren voor de medische intake van Oekraïense vluchtelingen. Dat vertelde hij afgelopen zaterdag op de Dag van de Jonge Huisarts.

Voor het eerst neemt de Vlaamse regering een besluit dat de instroom voor bepaalde medische specialisme plafonneert. Maar dat gebeurt maar voor vier medische disciplines.

Voor het eerst neemt de Vlaamse regering een besluit dat de instroom voor bepaalde medische specialisme plafonneert. Maar dat gebeurt maar voor vier medische disciplines. Op federaal niveau kondigt minister Vandenbroucke ondertussen nog eens een nieuw planningsorgaan aan.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info