...

Sommige woonzorgcentra wilden bepaalde patiënten koste wat het kost vóór 1 oktober een CT- of MRI-scan laten ondergaan. Dat schrijven Dr. Rufy Baeke en een huisarts die liever anoniem wil blijven in een brief aan onze redactie. De achterliggende reden van dat ongeduld is een op til zijnde regelgeving: er wordt straks tien miljoen euro verdeeld onder de instellingen in functie van hun aantal demente A-patiënten dat er was gehuisvest ... op 1 oktober van dit jaar.Sommige Vlaamse woonzorgcentra zetten hun CRA de afgelopen weken onder druk om inwoners van de instelling met tekenen van dementie nog vóór 1 oktober een CT- of een MRI-scan te laten ondergaan. Dat melden twee huisartsen aan Artsenkrant. De reden daarvoor is te zoeken in een extra financiering voor dementie in ROB's (rustoorden voor bejaarden): in totaal wordt straks(1) tien miljoen euro verdeeld onder de instellingen met patiënten van de nieuwe categorie D. Dat zijn patiënten bij wie door middel van een gespecialiseerd diagnostisch bilan, uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, de psychiatrie of de geriatrie, dementie is vastgesteld. Bijkomende voorwaarde is dat ze ook afhankelijk zijn voor wassen en kleden (categorie A). Demente B- en C-patiënten blijven in die B- en C-categorie. Perfide gevolgHet MB stelt dat het aantal D-patiënten dat op 1 oktober 2012 gehuisvest is in een ROB, de berekening van de financiering voor de periode vanaf 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2013 bepaalt. Met als perfide gevolg dat bepaalde centra nog voor het einde van vorige maand zoveel mogelijk inwoners als 'dement' geclassificeerd wilden krijgen. Omwille van die tijdsdruk zouden enkele WZC-directies er zelfs bij hun CRA op aangedrongen hebben om de huisarts links te laten liggen. Dr. Rufy Baeke: "En dat terwijl een CRA dergelijke onderzoeken niet eens zou mogen voorschrijven, dat is de taak van de GMD-houdende huisarts.""Sommige instellingen gingen echt wel ver", gaat Dr. Baeke verder. "Zo behandel ik een bejaarde man in een WZC dat vlak tegenover een ziekenhuis ligt. Een verpleegkundige van zijn instelling had hem - onder druk van de directie - naar het AZ Sint-Lucas in Gent verwezen. Daar kon hij nog voor het einde van september onder de MRI-scanner; in het ziekenhuis aan de overkant van de straat was dat niet meer mogelijk... En de verpleegkundige had de dochter van mijn patiënt zelfs wijsgemaakt dat ík dat onderzoek had voorgeschreven. Op die manier werd een jarenlange prima relatie met de familie op de helling gezet! Gelukkig weigerde de dochter om haar vader naar Gent te brengen."Ethisch onverantwoordEen huisarts uit een andere provincie geeft het voorbeeld van een coördinerend en raadgevend arts die in de laatste week van september nog enkele aanvragen voor een CT- of MRI-onderzoek had ondertekend. Uit het verhaal van die CRA bleek duidelijk dat dat was gebeurd op aandringen van zijn WZC, dat zo kans wilde maken op extra subsidies.Dr. Baeke verwijt de bewuste WZC's een gebrek aan ethiek. vragen bij de ethiek. "Zoveel mogelijke dure onderzoeken met spoed voorschrijven, is ronduit onverantwoord. Ik kan me heel goed inbeelden dat WZC's meer financiële steun nodig hebben. Maar dan moeten ze maar onderhandelen met het Riziv over een correctere betaling voor zorgbehoevenden in plaats van de belastingbetaler ervoor te laten opdraaien via extra beeldvorming en nutteloze raadplegingen bij specialisten. Het doel heiligt niet alle middelen."