...

Het 'activiteitenverslag' van de DGEC vermeldt twee analyses van het gebruik van CT en MRI. Eén analyse onderzocht de vorm en inhoud van de voorschriften én tevens de verslagen bij 15.035 CT- en MRI-onderzoeken. De dienst vroeg die documenten op in de 104 ziekenhuizen voor de dag in 2015 waarop de instelling het meeste van die onderzoeken aan het Riziv factureerde. Een tweede analyse lichtte de afspraken door uit het protocolakkoord over CT en MRI uit 2014 .De conclusies van de dienst zijn behoorlijk kritisch. Wat de geanalyseerde voorschriften voor CT en MRI betreft, in een kwart ervan zijn de rubrieken 'relevante klinische inlichtingen' of 'diagnostische vraagstelling' (soms beiden) niet ingevuld. Over het algemeen blijven de 'inlichtingen' zeer summier en de vraagstelling eigenlijk te vaag, vindt de DGEC. Het onderdeel 'relevante vorige onderzoeken' is onzorgvuldig ingevuld. Er wordt slordig omgesprongen met de terminologie en afkortingen.Ook in de verslagen van het onderzoek is de gebruikte terminologie "weinig uniform", stelt de dienst. De beelden worden wel omstandig beschreven maar veelal ontbreekt een bondig besluit dat de bevindingen terugkoppelt naar de vraagstelling - die in een derde van de verslagen overigens niet opnieuw is opgenomen. Relevante details over gebruikte contraststoffen worden niet systematisch vermeld.Sinds april 2014 heeft de radioloog het recht om een onderzoek te vervangen door een ander dat beter geschikt is, maar dat gebeurde slechts in 143 gevallen van de onderzochte gevallen (0,95 %).Een kwaliteitsverbetering is nodig, besluit de DGEC. De nomenclatuur zou bepaalde kwaliteitscriteria moeten vastleggen. De dienst pleit voor een verplichte Clinical Decision Support die de 'rechtvaardiging' van het gevraagde onderzoek duidelijker maakt - wat de kwaliteit en doelmatigheid zou verhogen.Wouter Colson