Voor de start van het contactonderzoek schatte de interfederale werkgroep at er in Vlaanderen 1.200 mensen nodig zouden zijn. Men ging er dan vanuit dat er in België dagelijks duizend nieuwe besmettingen zouden optreden.

Reserve

Intussen is duidelijk dat het aantal besmettingen een heel stuk lager ligt. Dat heeft uiteraard tot gevolg dat er veel minder personen moeten gecontacteerd worden. En dus besliste het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om het aantal contactonderzoekers verder af te bouwen. Wel blijft er een reserve bestaan van voldoende opgeleide mensen met de nodige expertise. Zij staan klaar om in te springen als het aantal besmettingen per dag plots snel zou stijgen, bijvoorbeeld bij uitbraken.

Voorspellingsmodel

Maar momenteel wordt er vanuit gegaan dat 150 contactonderzoekers aan de telefoon, versterkt met een aantal supervisoren en meer gespecialiseerde tweede en derdelijnsmedewerkers volstaat. Voor de huisbezoeken blijft een team van 50 contactonderzoekers van de ziekenfondsen beschikbaar. Die aantallen kunnen zoals gezegd snel stijgen indien nodig.

Vanuit de Vlaamse stuurgroep werken de professoren Pierre Van Damme (UAntwerpen) en Niel Hens (UHasselt) aan een voorspellingsmodel om tijdig het signaal te geven indien er extra mensen moeten worden ingezet.

In de week van 12 juni tot 18 juni belde het contactonderzoek gemiddeld naar 233 personen per dag. Daarbij waren er 86 patiënten.

Voor de start van het contactonderzoek schatte de interfederale werkgroep at er in Vlaanderen 1.200 mensen nodig zouden zijn. Men ging er dan vanuit dat er in België dagelijks duizend nieuwe besmettingen zouden optreden. Intussen is duidelijk dat het aantal besmettingen een heel stuk lager ligt. Dat heeft uiteraard tot gevolg dat er veel minder personen moeten gecontacteerd worden. En dus besliste het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om het aantal contactonderzoekers verder af te bouwen. Wel blijft er een reserve bestaan van voldoende opgeleide mensen met de nodige expertise. Zij staan klaar om in te springen als het aantal besmettingen per dag plots snel zou stijgen, bijvoorbeeld bij uitbraken.Maar momenteel wordt er vanuit gegaan dat 150 contactonderzoekers aan de telefoon, versterkt met een aantal supervisoren en meer gespecialiseerde tweede en derdelijnsmedewerkers volstaat. Voor de huisbezoeken blijft een team van 50 contactonderzoekers van de ziekenfondsen beschikbaar. Die aantallen kunnen zoals gezegd snel stijgen indien nodig.Vanuit de Vlaamse stuurgroep werken de professoren Pierre Van Damme (UAntwerpen) en Niel Hens (UHasselt) aan een voorspellingsmodel om tijdig het signaal te geven indien er extra mensen moeten worden ingezet. In de week van 12 juni tot 18 juni belde het contactonderzoek gemiddeld naar 233 personen per dag. Daarbij waren er 86 patiënten.