...

Sinds 1997 is het toelatingsexamen een voorwaarde om in Vlaanderen aan de studies geneeskunde of tandheelkunde te mogen beginnen. Het aantal kandidaten stijgt jaar na jaar. Zo namen er in 1997 1.243 kandidaten deel aan het eerste examen. Voor het examen van vandaag zijn niet minder dan 5.289 deelnemers ingeschreven.De kandidaten betalen elk ook een bijdrage voor het afleggen. In 1997 was dat nog 25 euro, intussen is dat inschrijvingsgeld opgelopen tot 34 euro.Het examen van vandaag levert dus omgerekend bijna 180.000 euro aan inschrijvingsgelden op, maar dat betekent niet dat Vlaanderen winst haalt uit het examen. Bij de organisatie komt namelijk ook een pak kosten kijken, gaande van het huren van een ruimte die plaats biedt voor duizenden kandidaten tot het verlonen van een examencommissie.Tot nog toe werden de inkomsten uit de inschrijvingsgelden rechtstreeks toegewezen aan de Vlaamse begroting. Vanaf dit jaar zullen die ontvangsten echter aangewend worden om een deel van de stijgende kosten op te vangen.