...

Dat mechanisme werd ontdekt door prof. Auwerx, die het laboratorium voor geïntegreerde en systemische fysiologie van de EPFL leidt. De vraagt rijst uiteraard of dat ook zo is bij zoogdieren.