...

Op 1 december 2015 vermoordde een patiënt dokter Patrick Roeland op huisbezoek. De schokkende gebeurtenis ligt velen, zeker in medische middens, vers in het geheugen. Geen wonder dus dat ook dit protocol ruim aandacht besteedt aan veiligheidsmaatregelen.Al dateert de eerste samenwerking tussen de huisartsenkring en de lokale politie al van tien jaar geleden. "Het ging dan enkel over de toenmalige politiezone Sint-Pieters-Leeuw", legt veiligheidscoördinator dokter Gerlinde Beerens uit. In 2012 breidde men het overleg uit met de politiezones uit Halle, Beersel en Rode en opende ook de Wachtpost Zennevallei haar deuren.In de loop der jaren werkten beide partijen procedures uit voor bestuurlijke en gerechtelijke vorderingen en werd een uniform document opgemaakt voor de onkostenstaat. Men sprak ook af om data van geplande alcoholcontroles door te geven aan de huisartsen.Beerens: "En we hebben nu een uniform document rond slagen en verwondingen. Samen organiseerden we bijen nascholingen, onder meer over de beveiliging van huisartsenpraktijken." Na de hervorming van de politiezones kwamen er afspraken over bloedafnames met de spoeddienst van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle."Het protocol 'veruiterlijkt' dit open en constructief overleg. Het vormt een heuse meerwaarde voor onze samenwerking die we nog vele jaren zullen verderzetten", zegt dokter Beerens.Het eerste deel van het protocol omhelst de manier waarop bloedafnames en gerechtelijke en bestuurlijke vorderingen gebeuren op de spoed en in de Wachtpost Zennevallei. Bij bestuurlijke vorderingen is in negen op de tien gevallen een medisch onderzoek nodig. Afhankelijk of het dan om een 'gemakkelijke' of een 'moeilijke' persoon gaat, wordt beslist om met hem naar de huisartsenwachtpost (of het ziekenhuis) dan wel naar het politiecommissariaat te rijden.In geval van agressieve patiënten voorziet men gedragscodes, procedures, preventieve maatregelen en registratie. De arts ziet bijvoorbeeld in het medisch dossier een waarschuwing als het om een patiënt gaat waarmee vroeger al moeilijkheden waren. Arts en medewerkers kunnen dan extra op hun hoede zijn. Verder is het essentieel dat de chauffeur van de wachtpost op huisbezoek de locatie exact registreert en dat hij, bij te verwachten moeilijkheden, mee binnen gaat en/of dat men de lokale politiezone contacteert. Bij extreme incidenten adviseert het protocol bijvoorbeeld ook om alles te doen om de eigen veiligheid te waarborgen.