...

Waar er de voorbije jaren gemiddeld 75 levertransplantaties plaatsvonden in UZ Leuven, waren dat er in 2023 in totaal 93. Die stijging is onder andere te danken aan technologische evoluties waardoor artsen donorlevers van mensen overleden aan een hartstilstand kunnen gebruiken.Door via een perfusiemachine een zuurstofrijke vloeistof door de lever te laten stromen, lopen de levers minder schade op en heeft de ontvanger minder last van complicaties. Van de 93 levertransplantaties in UZ Leuven in 2023, werden er 63 bewaard met de nieuwe perfusiemachine. Daarvan werden 61 levers getransplanteerd die afkomstig waren van overlijdens na een hartstilstand.Moeilijke leversDe kans op complicaties is groter bij levers die gedoneerd zijn na een hartstilstand dan bij levers gedoneerd na hersendood. Hoe meer tijd er zit tussen het uithalen van de lever bij de overledene en het inplanten bij de ontvanger, hoe meer schade het orgaan oploopt.UZ Leuven stond mee aan de wieg van de ontwikkeling van een nieuwe perfusiemachinetechniek die ervoor zorgt dat ook 'moeilijke' levers toch kunnen dienen voor een transplantatie. Het Nederlandse Universitair Medisch Centrum Groningen had onlangs nog een wereldprimeur door met de bewuste techniek een donorlever te laten 'overnachten', waardoor de transplantatie de volgende dag kon gebeuren.In tegenstelling tot Nederland is er in België echter nog geen terugbetaling voor die techniek.Daling van wachtlijst"Levers afkomstig van mensen die overleden na een hartstilstand zorgen vaker voor complicaties bij een ontvanger. Tot nu toe was de enige oplossing om zo snel mogelijk de operatiezaal in te trekken", zegt prof. dr. Diethard Monbaliu, transplantatiechirurg in UZ Leuven. "Dankzij hoopgevende studies over de perfusiemachine zijn we geruster om dat type 'moeilijke' levers toch te transplanteren, ook als er kostbare uren verstrijken.""En niet onbelangrijk: we kunnen hoogrisicolevers nu ook geven aan hoogrisico-ontvangers: patiënten in een slechte medische conditie van wie we vroeger dachten dat een transplantatie voor hen te zwaar zou zijn of bij wie de transplantatie moeilijker is en langer duurt. Het gevolg is dat we in 2023 een duidelijke daling zien van de wachtlijst voor levertransplantaties."