...

Het ITG streeft naar wereldwijde vooruitgang voor iedereen op het vlak van wetenschap en gezondheid. In die domeinen is het Tropisch Instituut in Antwerpen dan ook actief inzake onderwijs, onderzoek en medische dienstverlening.Concreet zet men in op twee vormen van ondersteuning. Enerzijds richt het Instituut zich op studenten uit lage- en middeninkomenslanden met interesse in verwaarloosde tropische ziekten en toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Anderzijds focust men specifiek op studenten uit de Democratische Republiek Congo. Zij kunnen een fellowship krijgen. Dit is een beurs waarmee ze aan een Congolese partnerinstelling kunnen studeren. Het bereidt hen voor op een loopbaan in de onderzoeks- of medische wereld, bij NGO's of bij de overheid. Het nieuwe fonds werd vernoemd naar professor Marleen Boelaert, wereldexpert op het vlak van verwaarloosde ziekten en mentor voor talloze ziekten. Ze overleed enkele jaren geleden. Door het fonds naar haar te vernoemen wil het ITG haar "inspirerende nalatenschap laten voortleven."