...

In totaal slaagden 1.491 deelnemers voor het examen geneeskunde - dat is 27%. Maar alleen de 1.205 best gerangschikten mogen de studies beginnen - dat is 21%. Van de 5.505 deelnemers behoorden er maar 2.049 tot de eigenlijk doelgroep: 18-jarigen in het laatste jaar secundair onderwijs. Daarvan slaagt 38%.Voor het examen tandarts slaagden er 346 van de 1.111 deelnemers (31%), waarvan er 291 gunstig gerangschikt zijn (26%).Tweemaal prijsNogal wat jongeren namen deel aan beide toelatingsexamen, en 172 van hen zijn zowel geslaagd voor geneeskunde als voor tandheelkunde. Men rekent dat circa 80% van deze groep uiteindelijk voor geneeskunde kiest. Maar dat wil zeggen dat er een groepje is dat voor geneeskunde geslaagd was maar dat die studie toch niet zal aanvangen.Dat is verrekend. Maar volgend jaar zullen jongeren die aan beide examens deelnemen vooraf moeten aangeven welke studie eigenlijk hun voorkeur geniet. Als ze in beide examens slagen, zullen ze alleen maar bij de gunstig gerangschikten gerekend worden voor de richting van hun voorkeur.Kans jongens groterEr zijn beduidend meer vrouwelijke deelnemers aan beide toelatingsexamens en er stromen ook meer vrouwelijke studenten door naar de studies. Toch vallen er verhoudingsgewijs meer meisjes af dan jongens. Voor het toelatingsexamen slaagt 33% van de jongens en 24% van de meisjes. 26% van de mannelijke deelnemers en 20% van de vrouwelijke deelnemers stromen door naar de studies.