...

Een allergische reactie op het eten van hazelnoten varieert van milde symptomen zoals een kriebel in de mond tot, bij kleine kinderen, hevige en levensbedreigende symptomen zoals een opzwelling van het aangezicht en kortademigheid.Het verschil in reactie wordt veroorzaakt door antistoffen tegen verschillende eiwitten in hazelnoten. Antistoffen tegen Cor a 1 en Cor a 2 geven meestal ongevaarlijke symptomen, terwijl antistoffen tegen Cor a 9 en Cor a 11 bij kleine kinderen kunnen leiden tot ademnood of bloeddrukproblemen.Uit het meest recente onderzoek blijkt dat ook antistoffen tegen het eiwit Cor a 14 tot heftige reacties kunnen leiden. Onderzoek van doctoraatsstudente Margriet Faber toont aan, dat wanneer kleine kinderen getest worden op de aanwezigheid van antistoffen tegen de drie gevaarlijke eiwitten, alle kinderen met ernstige reacties opgespoord kunnen worden."Vroeger konden we niet alle allergieën verklaren door antistoffen tegen Cor a 9 en Cor a 11. Cor a 14 blijkt de ontbrekende schakel te zijn voor de overige gevallen", zegt Faber. "Dat is belangrijk, omdat we de diagnose voor een patiënt met klachten nu op punt kunnen stellen, en bijvoorbeeld kunnen adviseren om noodmedicatie bij te hebben."Hazelnootallergie is volgens de universiteit een van de sterkst groeiende allergieën in Europa. De noten worden steeds vaker geconsumeerd, onder meer in chocolade.