...

De procedure voor de verkiezingen van de tandheelkundigen ging al op 27 januari van dit jaar van start. In mei stonden de feitelijke verkiezingen gepland. Door een beroep in kortgeding schorste het Riziv de stemprocedure op de eerste voorziene verkiezingsdag.De ziekteverzekering had vier beroepsorganisaties toegelaten tot de stembusslag. Namelijk de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), de Chambre de Médecine Dentaire (CMD) en de Société de Médecine Dentaire (SMD).Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel luidde dat ook de BUOS (Belgian Union of Orthodontic Specialists) een "representatief karakter" heeft als beroepsorganisatie en dat het verkiezingsproces hervat moest worden bij de loting van de lijstnummers.Met andere woorden, wie al gestemd had, moe(s)t opnieuw zijn stem uitbrengen. Reeds uitgebrachte stemmen worden niet meegeteld. De stemming, die net zoals bij de artsen niet verplicht is, verloopt elektronisch. Op basis van de uitslag wordt bepaald welke beroepsorganisaties van tandartsen vertegenwoordigd zijn in de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen en andere Riziv-organen. Bij de laatste verkiezingen in 2019 brachten 4.529 van de 10.235 tandartsen ingeschreven op de kiezerslijst hun stem uit (44,25%). De eerste 'tandheelkundige verkiezingen' dateren van 2003. Toen namen 5.574 tandartsen (65,45%) van de 8.516 kiesgerechtigden deel.Stemmen kan nog tot en met 3 oktober 2023.