...

De 40 pagina's tellende brochure bevat twee delen? Het eerste richt zich tot de huisartsen in opleiding. Hoe vraag je na je zevende jaar geneeskunde een Riziv-nummer aan? Hoe raak je aan voorschriftenboekjes en attesten? Wat moet je weten over verzekeringen? De startersgids maakt de haoi wegwijs in het systeem van de artsenconventie, de uiteenlopende verzekeringsstatuten en terugbetalingsregelingen voor patiten, de nomenclatuur, ...De gids gaat ook in op de eigen situatie van de haio: zijn sociale zekerheid, fiscale situatie, pensioenopbouw,...Zich als arts vestigenHet sociale statuut van de arts, de eigen ziekteverzekering en de pensioenopbouw worden uitvoerigerbelicht in het gedeelte voor de startende arts. Dat bevat ook een overzicht van de verschillende bijdragen en premies waarop de arts recht heeft: praktijkondersteuning, toelage voor de software, Starteo en Impulseo...Er worden tips gegeven in verband met de honderd-en-een dingen waaraan de startende arts moet denken: de inrichting van de ruimte, de telefoonpermantentie, de accreditering, de meewerkende partner, Sabam, medisch afval, vergoedingen bij moederschap en zo voorts.Beknopte gidsDe brochure bevat maar weinig informatie over bijvoorbeeld weekenddiensten - wellicht wordt dat aan de huisartsenkring zelf overgelaten. De brochure vermeldt de beschikbaarheidshonoraria en Medega. Wel wat gek is dat de verplichting voor haio's om aan wachtdiensten deel te nemen vermeld staat in het deel over beginnende huisartsen.Maar alle uitleg wordt kort en terzake gehouden. De haio of de startende huisarts wordt telkens verwezen naar de plaats waar hij alle informatie kan vinden. Voor de nomenclatuur natuurlijk geen vollediger bron dan de Nomensoft-databank.Het handige boekje kun je downloaden van de website van Domus Medica en eventueel uitprinten. Maar voor de verspreiding op het web is het misschien wel jammer dat niet voor een gewoon A4-formaat gekozen is (zet je printer in 'landscape').