...

Het dagblad blokletterde donderdag dat de 47 Vlaamse ziekenhuizen (de universitaire ziekenhuizen werden niet meegenomen) in 2022 voor het eerst 30 miljoen in het rood gingen. Terwijl ze in het verleden nog gemiddeld 100 miljoen euro winst maakten op circa 10 miljard inkomsten. In 2023 zou de financiële situatie van de ziekenhuizen globaal nog verslechteren, voorspelt de krant op basis van haar eigen analyse.Volgens de gezaghebbende jaarlijkse Maha-analyse van Belfius moet de solvabiliteit van een ziekenhuis minstens 20% bedragen. Anders gezegd, de activa -gebouwen, machines, vorderingen, cash...- mogen maximaal 80% met schulden gefinancierd worden.De analyse van de Tijd kwam tot de conclusie dat zeven ziekenhuizen -Sint-Jan Brugge, Nikolaas in Sint-Niklaas, Sint Maarten in Mechelen, Damiaan in Oostende, Jan Palfijn in Gent, AZ Alma in Eeklo en Vesalius in Tongeren- in 2022 onder de solvabiliteitsgrens van 20% (exclusief kapitaalsubsidie) doken. Gemiddeld bedraagt de solvabiliteit van de Vlaamse ziekenhuizen 28%. VITAZ laat nu echter weten dat haar buffer 35% bedraagt en dus ruim boven de 20% scoort. Foutje van de firma...Toch blijft ook VITAZ niet van de malaise gespaard, zo stelt het ziekenhuis. "Hogere energiefacturen, gestegen lonen en duurdere aankopen manifesteren zich uiteraard ook bij ons", aldus de directie. Dat leidde tot een forse terugval in het courante resultaat. Maar het blijft in 2022 wel positief, met 3,9 miljoen euro. "Ook voor 2023 voorzien we geen verliescijfers," aldus VITAZ.Hoewel de cijfers dus beter zijn dan bij de andere ziekenhuizen is er geen reden tot euforie, zo luidt het. Want 3,9 miljoen is slechts een marge van 1%. Bovendien stabiliseren de energieprijzen. Maar wel op een merkelijk hoger niveau dan in het verleden. En ook de loonkosten blijven dit en volgend jaar verder stijgen terwijl de overheid hierin maar deels tussenkomt. En "de prijsstijgingen van materialen -in het bijzonder voor onze nakende bouwprojecten- vormt eveneens een grote uitdaging." Dat minister Vandenbroucke tot slot inzet op een beperking van ereloonsupplementen en kosten ten laste van de patiënt in afwachting van een grote hervorming van de ziekenhuisfinanciering baart ons uiteraard zorgen," besluit VITAZ.