In het actieplan 'e-Gezondheid' gaat actiepunt 3 over het medicatieschema. Meer bepaald over de verschillende aspecten die het delen van gegevens rond het medicatiegebruik van de patiënt overzichtelijk en vlot toegankelijk moet maken en dit liefst in een een multidisciplinaire geest. De functie van het medicatieschema wordt aldus beschreven: "ambulante patiënten, huisartsen en hun wachtposten, officina-apothekers en thuisverpleegkundigen toegang geven tot relevante informatie over de actieve medicatie van patiënten die daarvoor hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven, in de vorm van een medicatieschema. Door multidisciplinaire samenwerking streven we naar een volledig en correct medicatieschema dat toegankelijk is en kan gedeeld worden via een beveiligd digitaal platform"

Daarnaast is er ook een actiepunt voorzien om deze gegevensdeling ook uit te breiden naar specialisten in ziekenhuizen, ziekenhuisapothekers en zorgverleners in woonzorgcentra. 600.000 chronische patiënten in België hebben de voorbije maanden resoluut voor een huisapotheker gekozen. Het concept huisapotheker is een mooi voorbeeld van hoe een sector zich wil inkantelen in een geïntegreerde zorgaanpak. De huisapotheker en de huisarts, mede dankzij het gedeeld medisch dossier, kiezen resoluut voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg.

Het concept huisapotheker is een mooi voorbeeld van hoe een sector zich wil inkantelen in een geïntegreerde zorgaanpak

Gegevens delen kan een vlotte samenwerking bevorderen. Maar net op dit vlak wringt voorlopig het schoentje. Het platform van de Vlaamse overheid (Vitalink) werkt wel degelijk en laat toe om medicatieschema's op te laden en te raadplegen. Voor vele zorgverstrekkers gaat dit echter tot op de dag van vandaag niet vlot genoeg.

De problemen met toegang via eHealth zijn duidelijk nog niet opgelost, de integratie in de software kan gebruiksvriendelijker, de interoperabiliteit tussen de artsen software en de apothekers software blijft problematisch, waardoor heel veel arsten en apothekers moedeloos worden om het medicatieschema te delen. Daarbovenop is er ook nog de discussie over wie bevoegd is voor wat, en vraagt men duidelijkheid over juridische verantwoordelijkheden rond het medicatieschema.

De koepels van artsen, verpleegkundigen en apothekers zijn zich heel erg bewust van de demotivatie op het terrein, maar blijven toch aandringen om "lokaal" afspraken te maken over het maken en delen van het medicatieschema omdat de patiënt dit verdient en daar recht op heeft. Een mooie manier om dit aan te pakken zijn de verschillende MFO-pakketten die hierbij kunnen faciliteren.

Huisapothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen leveren dagelijks inspanningen om zoveel mogelijk patiënten met complexe medicatie te voorzien van een actueel medicatieschema (in Vitalink), zodat dit bij (ongeplande of geplande) opname in het ziekenhuis voorhanden is. Het delen van al deze gegevens zou uiteindelijk vlekkeloos en zonder technische en juridische problemen moeten verlopen. Geef de moed dus niet op want sharing = caring!

In het actieplan 'e-Gezondheid' gaat actiepunt 3 over het medicatieschema. Meer bepaald over de verschillende aspecten die het delen van gegevens rond het medicatiegebruik van de patiënt overzichtelijk en vlot toegankelijk moet maken en dit liefst in een een multidisciplinaire geest. De functie van het medicatieschema wordt aldus beschreven: "ambulante patiënten, huisartsen en hun wachtposten, officina-apothekers en thuisverpleegkundigen toegang geven tot relevante informatie over de actieve medicatie van patiënten die daarvoor hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven, in de vorm van een medicatieschema. Door multidisciplinaire samenwerking streven we naar een volledig en correct medicatieschema dat toegankelijk is en kan gedeeld worden via een beveiligd digitaal platform" Daarnaast is er ook een actiepunt voorzien om deze gegevensdeling ook uit te breiden naar specialisten in ziekenhuizen, ziekenhuisapothekers en zorgverleners in woonzorgcentra. 600.000 chronische patiënten in België hebben de voorbije maanden resoluut voor een huisapotheker gekozen. Het concept huisapotheker is een mooi voorbeeld van hoe een sector zich wil inkantelen in een geïntegreerde zorgaanpak. De huisapotheker en de huisarts, mede dankzij het gedeeld medisch dossier, kiezen resoluut voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg. Gegevens delen kan een vlotte samenwerking bevorderen. Maar net op dit vlak wringt voorlopig het schoentje. Het platform van de Vlaamse overheid (Vitalink) werkt wel degelijk en laat toe om medicatieschema's op te laden en te raadplegen. Voor vele zorgverstrekkers gaat dit echter tot op de dag van vandaag niet vlot genoeg. De problemen met toegang via eHealth zijn duidelijk nog niet opgelost, de integratie in de software kan gebruiksvriendelijker, de interoperabiliteit tussen de artsen software en de apothekers software blijft problematisch, waardoor heel veel arsten en apothekers moedeloos worden om het medicatieschema te delen. Daarbovenop is er ook nog de discussie over wie bevoegd is voor wat, en vraagt men duidelijkheid over juridische verantwoordelijkheden rond het medicatieschema. De koepels van artsen, verpleegkundigen en apothekers zijn zich heel erg bewust van de demotivatie op het terrein, maar blijven toch aandringen om "lokaal" afspraken te maken over het maken en delen van het medicatieschema omdat de patiënt dit verdient en daar recht op heeft. Een mooie manier om dit aan te pakken zijn de verschillende MFO-pakketten die hierbij kunnen faciliteren. Huisapothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen leveren dagelijks inspanningen om zoveel mogelijk patiënten met complexe medicatie te voorzien van een actueel medicatieschema (in Vitalink), zodat dit bij (ongeplande of geplande) opname in het ziekenhuis voorhanden is. Het delen van al deze gegevens zou uiteindelijk vlekkeloos en zonder technische en juridische problemen moeten verlopen. Geef de moed dus niet op want sharing = caring!