Alles over Vitalink

In 2018 streken in totaal 8.908 huisartsen een 'geïntegreerde premie' op. Het bedrag dat ze ontvingen varieerde van 1.500 tot 5.050 euro. Een dikke vijfde van de huisartsen (1.949 artsen) gingen met het hoogste bedrag aan te haal. De huisartsen lieten wel 5,4 miljoen euro liggen.

Een versie 2 van het SumEHR zal binnenkort worden geïmplementeerd. Naar aanleiding daarvan kreeg de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een document met de 'nieuwe' spelregels.

De data zijn van de patiënt... dat zegt alvast de Wet op de patiëntenrechten. In 2002 stemde de federale wetgever de regelgeving waarin werd bepaald dat elke patiënt recht heeft op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Geen onbelangrijk gegeven...

Gegevens delen kan een vlotte samenwerking bevorderen. Maar net op dit vlak wringt voorlopig het schoentje, schrijft Hilde Deneyer.

De reorganisatie van de eerste lijn wordt een boeiende ontdekkingsreis waarop (huis)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten,... mekaar beter zullen leren kennen en elkaar beter zullen moeten verdragen. Alleen zo kunnen ze samen een sterke gezondheidszorg op, in en van de eerste lijn garanderen, schrijft Hilde Deneyer.

Minister Jo Vandeurzen maakt 300.000 euro vrij om ook de 53- en de 54-jarigen te screenen op kanker van het colon. Dit jaar vertrekken nog circa 160.000 uitnodigingen.

Begin februari had Artsenkrant het al over het medicatieschema. Over hoe de komst van de huisapotheker bij sommige artsen tot verwarring en frustratie leidde. Plots bleek 'hun' medicatieschema gedeeld te zijn.

De lente komt nu eindelijk in het land. Brengt deze lente ook de start van een makkelijk en persoonlijk online medisch dossier die naam waard? Zal ik mijn gezondheid of die van mijn kinderen actief digitaal kunnen delen met dokter en andere professionals? En hoef ik daarvoor geen moeilijke paswoorden en inlogs te gebruiken die ik telkens weer verlies? Mijn hoop groeit.

Vandaag werd een patiënt onverwacht opgenomen. Oudere dame, gevallen, tijdje op de grond gelegen. Goede opvang op spoedgevallen, snelle oriëntatie naar de geriatrie-afdeling en een snelle en voldoende uitgebreide brief van de spoedarts naar de huisarts. Uit het boekje.

Plots word je ziek. Plots ben je chronisch ziek. Plots ben je oud. Plots woon je in een woonzorgcentrum. Plots verdwaal je in een zorgfabriek. Plots ben je jezelf kwijt. Plots schrijf je een brief met een doodswens. Het lijkt hallucinant. Het lijkt niet meer van deze tijd. En toch is dit "plots" bewaarheid. We keken allemaal vol afgrijzen naar de recente aflevering van Pano over de woonzorgcentra.

Maggie De Block ziet het als een mooie bloem met de eerstelijnszorg als frisse bloemblaadjes en de patiënt als het hartje... Jo Vandeurzen ziet het als een continuum met de huisarts als centraal aanspreekpunt en alle eerstelijnswerkers - zonder hiërarchisch onderscheid - als één grote groep 'mede'-werkers, allemaal ten dienste van de patiënt. Een patiënt die geacht wordt verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen gezondheid. Kernwoord: responsabilisering.

De Nationale Raad van de Orde wil dat gezondheidsgegevens permanent beschikbaar zijn. De patiënt moet een GMD-houdend arts aanduiden, die het Sumehr up-to-date moet houden. De Orde wil het Sumehr ook inzetten voor de veiligheid van artsen en het tegengaan van geneesmiddelenmisbruik.

De SEL GOAL uit Leuven en omgeving sloot pas een samenwerkingsovereenkomst af met het netwerk ggz (geestelijke gezondheidszorg) Leuven-Tervuren. Dat bevat concrete afspraken over de zorg voor patiënten die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. En het zorgt voor een opvolgstructuur.

"Een dame (buschauffeur van de lijn), die af en toe Zolpidem komt halen in mijn apotheek, gedraagt zich heel vreemd. Nadat ze buiten is, open ik haar GFD en ik verschiet mij een bult. Blijkt dat de mevrouw gemiddeld 570 pillen Zolpidem slikt per maand."

De toekomst van de officina-apotheker ontwikkelt zich rond drie assen: 1. farmaceutische zorg; 2. oriëntatie van patiënten; 3. preventie. Als laagdrempelige en hoogopgeleide zorgverstrekker kan de huisapotheker een belangrijke toegevoegde waarde bieden aan de volksgezondheid en de levenskwaliteit van zijn of haar patiënten. Toegankelijke en kwalitatieve (farmaceutische) zorg is mogelijk mits een duurzaam (economisch) model voor patiënt, ziekteverzekering en apotheker. Een duurzame ondernemerszin is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info